Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2009


Proběhlé semináře:

13. října 2009
Seminář se nekoná

20. října 2009
Periodické oscilace dopravních toků
Doc. Vladimír Janovský, DrSc.
MFF UK
27. října 2009
Numerická řešení aeroelastických problemů metodou konečných prvků
doc. RNDr. Petr Svaček, PhD
ČVUT Praha

3. listopadu 2009
Problém zkoumání radiogenicity chronické lymfatické leukemie
doc. M. Kulich, PhD
MFF UK

10. listopadu 2009
První molekuly vodiku ve Vesmiru
doc. RNDr. Martin Čížek, PhD
MFF UK

24. listopadu 2009
A generalised theory of gravity and cosmological implications
Dr. Lucy MacNay
Albert Einstein Institute, Golm-Potsdam a ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)

1. prosince 2009
Turbulence v atmosféře
Doc. RNDr. J. Brechler, CSc
MFF UK

8. prosince 2009
Experiment ATLAS na urychlovači LHC
doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc
MFF UK
materiály k přednášce
15. prosince 2009
Kvantová mechanika z hlediska matematické statistiky
prof. L. Skála, DrSc
MFF UK


Další ročníky:


© 26. února 2010; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>