Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2018


Proběhlé semináře:

9. října 2018
Using positrons and positronia to study electronic structure of solids
RNDr Jan Kuriplach, CSc.
MFF UK
(seminář v angličtině)
16. října 2018
Historie, současnost a perspektivy řízené termonukleární fúze
prof. RNDr. P. Kubeš, CSc.
FEL ČVUT Praha
23. října 2018
Fotovoltaika dnes a zítra
RNDr. Martin Ledinský, PhD.
AV ČR
30. října 2018
Od statistické fyziky k analýze dat, a umělých neuronových sítí
RNDr. Lenka Zdeborová, PhD.
Institute of Theoretical Physics, CNRS a CEA Saclay
13. listopadu 2018
Voda a led ve Sluneční soustavě
Prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
MFF UK
20. listopadu 2018
Nuclear quantum effects in the condensed phase through path integrals
RNDr. Ondřej Maršálek, PhD
MFF UK
(seminář v angličtině)
27. listopadu 2018
Super-resolution microscopy to study human cell surface receptors
RNDr. Marek Cebecauer, PhD.
AV ČR
4. prosince 2018
Historie rekreační matematiky
RNDr. Tereza Bártlová, PhD.
MFF UK

18. prosince 2018
Crystal growth considerations and improvements for better performing magnetic shape memory alloys
Ross Harvey Colman, Dr.
MFF UK
8. ledna 2019
Deep neural networks
Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
MFF UK

Další ročníky:


© 23. ledna 2019; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>