Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2004


Proběhlé semináře:

7. září 2004
mimořádný seminář, koná se v 15 hodin na Astronomickém ústavu AV ČR v Praze 4 na Spořilově, ul. Boční II/1401a
Cold electron collisions in the Universe
Prof. David Field
Department of Physics and Astronomy, University of Aarhus, Denmark
(seminář v angličtině)
14. září 2004
Genetický algoritmus a násobení velkých matic
prof. L. Pichl
Aizu University, Aizu-Wakamatsu, Japonsko
26. října 2004
Nobelovy ceny za fyziku
Prof. J. Chýla, DrSc.
FzÚ AV ČR
2. listopadu 2004
Mathematical Aestetic Principles/ Nonintegrable Systems
Prof. M. Muraskin, Prof. Emeritus
University of North Dakota
(seminář v angličtině)
9. listopadu 2004
Transport elektronu přes pružný molekulární most
M. Čížek
ÚTF MFF UK
16. listopadu 2004
Achievements in higher order post-Newtonian dynamics
Prof. G. Schäfer
Institute of Theoretical Physics, Friedrich-Schiller University, Jena
(seminář v angličtině)
23. listopadu 2004
Molekulární vodíkový aniont
J. Horáček
ÚTF MFF UK
30. listopadu 2004
Biologické aplikace nerovnovážné termodynamiky- Kardiovaskulární systém člověka a remodelace kostí.
Prof. F. Maršík, DrSc.
ÚT AV ČR
7. prosince 2004
Phyllotaxe, aneb jaká čísla rostou v přírodě
L. Zdeborová
MFF UK

Další ročníky:


© 22. února 2005; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>