Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2016


Proběhlé semináře:

11. října 2016
Applications of deterministic chaos and Takens theorem
Mgr. Jan Novák, PhD.
VŠE Praha

I will make an elementary introduction to deterministic chaos and complex systems with applications to medicine, especially psychiatry. The key words will be correlation, causality and synchronization. I would like to present Takens theorem, which is used in differential geometry.

18. října 2016
Pasti a pastičky aneb jak udržet prach na uzdě
RNDr. J. Pavlů, PhD.
MFF UK
25. října 2016
POZOR ZMĚNA!!!!!!!
Penrose and Hawking singularity theorems revisited
Prof. Roland Steinbauer, PhD.
Uni Vienna
(seminář v angličtině)
1. listopadu 2016
Archimedes a jeho počítání Písku
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
MFF UK
15. listopadu 2016
Hadronová radioterapie
Mgr. Vladimír Vondráček
Proton Therapy Center Praha

22. listopadu 2016
Bleskové výboje
Prof. RNDr. P. Kubeš, CSc.
FEL ČVUT Praha
29. listopadu 2016
Jak ovlivňují geofyzikální procesy orientaci Země v prostoru?
Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c.
Astronomický ústav AV ČR

6. prosince 2016
Moderní fotorealistický rendering
RNDr. Josef Pelikán
KSVI MFF UK Skupina počítačové grafiky

Přehled metod řešení problému šíření světla ve scéně. Historický úvod - prosté stínování, ray-tracing, radiační metody. Moderní přístupy výpočtu globálního osvětlení: zobrazovací rovnice a její řešení Monte-Carlo metodami: path-tracing, light-tracing, photon-mapping, jejich kombinace a vylepšení.

13. prosince 2016
Sklo a jeho struktura II.
prof. RNDr. O. Gedeon, PhD.
VŠCHT Praha

10. ledna 2017
Archeometalurgie
Ing. J. Hošek, PhD.
Archeologický ústav AV ČR

Další ročníky:


© 2. října 2017; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>