Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2014


Proběhlé semináře:

7. října 2014
The influence of the string theory on development of modern mathematics
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc
MFF UK
(seminář v angličtině)

14. října 2014
Století kapalného hélia
Doc. RNDr. M. Rotter, CSc.
MFF UK
21. října 2014
Příběh modré emisní diody a co bylo pak (k udělení Nobelovy ceny za fyziku v roce 2014)
ing. A. Hospodková, PhD.
FZÚ AV ČR

5. listopadu 2014
Radiační korekce atomových spekter
Mgr. V. Patkóš, PhD.
MFF UK

11. listopadu 2014
Riemannova geometrie a chaos v Hamiltonovských systémech
Mgr. P. Stránský, PhD.
MFF UK
18. listopadu 2014
Potential microwave probes of the proton-to-electron mass ratio at very high redshifts
Ing. Lucie Augustovičová, PhD
MFF UK

Seminář v češtině

25. listopadu 2014
Radiační korekce atomových spekter
Mgr. V. Patkóš, PhD.
MFF UK
2. prosince 2014
Blind Image Restoration: from equations to applications
Ing. F. Šroubek, PhD.
ÚTIA AV ČR
9. prosince 2014
Porovnáváni genetických sekvencí
doc. Lukáš Pichl, PhD.
ICU, Tokyo

16. prosince 2014
Kosmická geodezie
RNDr. Aleš Bezděk, PhD.
ASU AV ČR
6. ledna 2015
Molekulární výpočty za rámcem Bornovy-Oppenheimerovy approximace aneb Život v poušti
Mgr. Martin Formánek
The University of Arizona, Tucson

Další ročníky:


© 2. ledna 2015; Karel Houfek <houfek@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>