Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2011


Proběhlé semináře:

4. října 2011
Dynamické narušení elektroslabé symetrie
Ing. Jiří Hošek, CSc.
ÚJF AV ČR
11. října 2011
Setkaní se studenty
18. října 2011
Dark Energy and the Anthropic Principle
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
MÚ AV ČR
25. října 2011
Difrakční procesy ve fyzice částic
RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
ÚČJF MFF UK
1. listopadu 2011
Statistická interpretace kvantové mechaniky
prof. RNDr. Luboš Skála, DrSc.
MFF UK

8. listopadu 2011
ALFA - simulace detektoru na experimentu ATLAS
Mgr. Tomáš Sýkora, PhD.
MFF UK
15. listopadu 2011
Grafen a jeho magneto-optické vlastnosti
RNDr. M. Orlita, PhD.
MFF UK
22. listopadu 2011
Nobelova cena za fyziku 2011
J. Langer, D. Heyrovský
ÚTF MFF UK

29. listopadu 2011
The Galactic centre region
Dr. Devaky Kunneriath, PhD.
AsÚ AV ČR
(seminář v angličtině)
6. prosince 2011
ALFA - simulace detektoru na experimentu ATLAS. II.
Mgr. Tomáš Sýkora, PhD.
MFF UK

13. prosince 2011
Zlatá léta sedesátá II.
doc., RNDr. Jan Hladký, DrSc.
FzÚ AV ČR
3. ledna 2012
seminář se nekoná

10. ledna 2012
Scalar waves on a naked singularity background
prof. J. Stalker
Trinity College Dublin
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 24. února 2012; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>