Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2003


Proběhlé semináře:

18. března 2003
Procesy na hranicích magnetosféry
Doc. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
MFF UK
25. března 2003
Nelokální teorie Fermiho kapalin
RNDr. P. Lipavský, CSc.
FÚ AV ČR
1. dubna 2003
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodočových nanokrystalů
doc. RNDr. P. Malý, DrSc.
MFF UK
8. dubna 2003
O principech kvantové mechaniky
Prof. RNDr. L. Skála, DrSc.
KChFo MFF UK
15. dubna 2003
Seminář začíná výjimečně již v 9:30 hod.
Dejme funkcím prostor
RNDr. L. Pick, CSc.
MFF UK - KMA
29. dubna 2003
Nelineární interakce vln s plazmatem
RNDr. Z. Malá
ČVUT
6. května 2003
Toroidální a twistové mody v atomových jádrech
Prof. J. Kvasil, DrSc.
MFF UK
13. května 2003
Mnohoúrovňové (multiscale) modelování vlastností materiálů
Prof. RNDr. M. Šob, DrSc.
ÚFM AV ČR Brno
20. května 2003
The initial value problem for colliding plane waves
Prof. J. B. Griffith
Loughborough University
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 18. dubna 2003; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>