Seminář ÚTF

editování údajů


Na této stránce mohou oprávněné osoby editovat údaje Semináře matematické fyziky.

Prosím, vyberte si z následující nabídky:


Přidání a změny údajů o seminářích:

Pro provedení změn v databázi seminářů musíte být oprávněn. Prosím zadejte následující údaje:

Uživatel:           Heslo: 

 

Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
Abstrakt (cs):
Přidat údaje
Skrýt
Zobrazovat abstrakt
Název v HTML
Abstrakt v HTML
 
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
Abstrakt (cs):
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
Abstrakt (cs):
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
Abstrakt (cs):
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
Abstrakt (cs):
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
Abstrakt (cs):
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
Abstrakt (cs):
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
Abstrakt (cs):
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML
Datum:
Poznámka (cs):
Název (cs):
Jméno:
Instituce (cs):
Jazyk:
 Vymazat údaje
 Skrýt
 Zobrazovat abstrakt
 Název v HTML
 Abstrakt v HTML

Vysvětlivky:

Podle údajů zadaných ve formuláři výše je vygenerován program semináře na WWW stránkách a verze programu určená pro tisk. Jednotlivé semináře v programu na WWW stránkách jsou řazeny podle datumu konání - nejdříve semináře budoucí a pak minulé. V programu určeném pro tisk se uvádí pouze budoucí semináře.

Formulář začíná polem pro zadání údajů nového semináře a pokračuje tabulkou údajů o již zadaných seminářích. Tyto údaje je možné doplňovat a pozměňovat, případně je možné údaje o každém semináři zcela zrušit. Po úpravě údajů je potřeba formulář odeslat pomocí tlačítka na začátku formuláře.

Údaje mohou měnit pouze oprávněné osoby. Před odesláním údajů je potřeba se autorizovat zadáním jména uživatele a hesla (z vybraných počítačů stačí zadat pouze jméno uživatele). Tuto autorizaci je potřeba zadat při každém odeslání údajů. Prosím kontaktujte správce pro bližší informace o oprávněných uživatelech a platných heslech.

Zadávané údaje musí být v plnohodnotném kódování češtiny (tj. nemohou být v odháčkované formě). Vygenerované WWW stránky s programy seminářů budou automaticky konvertovány do požadovaného kódování.

U každého semináře lze zadat následující údaje (v okrových polích formuláře):

Datum
Datum konání semináře.
Poznámka
Poznámka týkající se semináře.
Název
Název semináře. U seminářů pro které se vytváří program ve více jazycích je potřeba zadat název ve všech jazycích. Kód očekávaného jazyka je uveden v závorce. Formát textu se určuje pomocí předvolby Název v HTML.
Jméno
Jméno přednášejícího. Formát textu se určuje pomocí předvolby Název v HTML.
Instituce
Domovská instituce přednášejícího. U seminářů pro které se vytváří program ve více jazycích je potřeba zadat instituci ve všech jazycích. Kód očekávaného jazyka je uveden v závorce. Formát textu se určuje pomocí předvolby Název v HTML.
Jazyk
Jazyk, v kterém bude seminář přednesen.
Abstrakt
Shrnutí obsahu semináře. U seminářů pro které se vytváří program ve více jazycích je potřeba zadat abstrakt ve všech jazycích. Kód očekávaného jazyka je uveden v závorce. Formát textu se určuje pomocí předvolby Abstrakt v HTML. Zobrazování abstraktu se řídí předvolbou Zobrazovat abstrakt.

Při zadávání údajů lze nastavit následovné předvolby (v modrých polích formuláře):

Přidat údaje
Je-li zaškrtnuto, údaje o novém semináři se přidají do databáze. V opačném případě se údaje v prvním poli formuláře ignorují.
Vymazat údaje
Je-li zaškrtnuto, všechny údaje o příslušném semináři se vymaží z databáze.
Skrýt
Je-li zaškrtnuto, údaje o příslušném semináři se nezahrnou do vygenerovaného programu. Údaje se však nevymažou z databáze a lze je opět zahrnout do generovaného programu seminářů nezaškrtnutím této předvolby.
Zobrazovat abstrakt
Je-li zaškrtnuto, zobrazí se zadaný abstrakt. V opačném případě se abstrakt nezobrazuje, zůstává však v databázi a je možné ho případně opět zobrazit zaškrtnutím této předvolby.
Název v HTML
Je-li zaškrtnuto, údaje v kolonkách Název, Jméno a Instituce jsou očekávany v HTML formátu. V opačném případě se očekává prostý text.
Abstrakt v HTML
Je-li zaškrtnuto, údaje v kolonce Abstrakt jsou očekávány v HTML formátu. V opačném případě se očekává prostý text, přičemž prázdný řádek se chápe jako oddělovač odstavců.

© 22. května 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>