Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2003


Proběhlé semináře:

14. října 2003
Fyzikální server - FyzWeb
RNDr. J. Houfková, Ph.D.
MFF UK

Fyzikální server FyzWeb naleznete na adrese http://fyzweb.cuni.cz.

21. října 2003
Fyzika a astronomie na Harvard University
Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
ÚTF MFF UK
4. listopadu 2003
Relativistic stars with solid regions
Dr. Max Karlovini
Department of Physics, University of Stockholm
(seminář v angličtině)
11. listopadu 2003
The GAIA space mission: outline of the Padova-Torino relativistic astrometric model
Prof. Fernando de Felice
Department of Physics "G. Galilei", University of Padova
(seminář v angličtině)
18. listopadu 2003
Nobelovy ceny za fyziku 2003
RNDr. Zdeněk Janů, CSc
FzÚ AV ČR
25. listopadu 2003
Nobelovská neutrina
Prof. J. Chýla, CSc.
FzÚ AV ČR
9. prosince 2003
Unstable molecules: Resonances in electronic and atomic collisions
Vincent Brems, Ph.D.
University Bonn
(seminář v angličtině)
10. prosince 2003
POZOR! Seminář se koná mimořádně ve středu od 10 hodin, 10 minut a 10 sekund v budově menzy v areálu Troja - posl. E5 vedle bufetu s možností občerstvení
Žen objevů 2002
J. Grygar
Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Další ročníky:


© 16. prosince 2003; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>