Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 1998


Proběhlé semináře:

10. března 1998
Akustika
doc.RNDr. Jan Obdržálek, CSc., dr. I. Bláhová
KTF
17. března 1998
Chaos a dynamické symetrie v systému interagujících bosonů
RNDr. P. Cejnar, Dr.
NC
24. března 1998
Problém vlastních hodnot pro komplexní symetrické matice
Mgr. F. Gemperle
KTF
7. dubna 1998
Classical neutrino fields in general relativity
prof. J. B. Griffiths
Loughborough University
(seminář v angličtině)
21. dubna 1998
Kvantová mechanika velkých systémů
Mgr. P. Jungwirth
ÚFCh AV ČR
28. dubna 1998
Kvantová teleportace
RNDr. B. Velický, CSc.
FÚ UK
5. května 1998
Zlomkový kvantový Hallův jev
Ing. P. Středa, DrSc.
FÚ AV ČR
12. května 1998
Divergentní rozvoje v poruchové teorii
doc. RNDr. J Fischer, DrSc.
FÚ AVČR
19. května 1998
Vlnky a jejich použití v teoretické fyzice
Michal Kovačič
KTF MFF UK
26. května 1998
Newtonian limit of general relativity
Prof. O.A.Reula
Albert Einstein Institute Potsdam a University of Cordoba, Argentina
(seminář v angličtině)
9. června 1998
Gyroscope as probe of gravitational wave polarization
Prof. Fernando de Felice
Dept. of Physics "G. Galilei", University of Padova, Padova
(seminář v angličtině)

Vedoucí odborník v problematice fyzikálních efektů v obecné relativitě, autor monografie "Relativity on Curved Manifolds" (spolu s C.J.S. Clarkem).

16. června 1998
Using simulation to study solvation in water
Prof. Ruth Lynden-Bell
School of Mathematics and Physics, The Queen's University, Belfast
(seminář v angličtině)

Vedoucí výzkumné skupiny zabývající se numerickými simulacemi v atomové a chemické fyzice.

16. června 1998
mimořádně v 13:00
From quasars to extraordinary N-body problems
Prof. Donald Lynden-Bell, F.R.S.
University of Cambridge a The Queen's University, Belfast
(seminář v angličtině)

Dlouholetý ředitel Institute of Astronomy v Cambridge, prezident Royal Astronomical Society, člen několika předních akademií a nositel řady ocenění. Zabýval se různými oblastmi astrofyziky, teorie relativity a kosmologie. Jako první např. navrhl dnes všeobecně přijímaný model jader aktivních galaxií a kvasarů, v němž hlavní roli hraje superhmotná černá díra.

23. června 1998
mimořádně v 14:00
Proliferation of de-Sitter space
dr. Raphael Bousso
Dept. of Physics, Stanford University, California
(seminář v angličtině)

Dosáhl doktorátu ve skupině Prof. S. Hawkinga na University of Cambridge. V současné době pracuje jako post-doc s Prof. A. Lindem v oblasti kvantové kosmologie a inflačních modelů vesmíru.


Další ročníky:


© 22. června 1998; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>