Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2000


Proběhlé semináře:

7. března 2000
Chemie iontu H+3 v mezihvězdném prostředí
RNDr. Patrik Španěl, Dr
ÚFCh AV ČR
14. března 2000
Studium vazebných stavů molekulárních systémů metodou vibrační spektroskopie
RNDr. M. Trchová, CSc.
MFF UK
21. března 2000
Vzpomínkový seminář k nedožitým sedmdesátinám prof. J. Kvasnici
28. března 2000
Nová WKB metoda na výpočet dob života kvazistacionárních stavů
RNDr. J. Zamastil
MFF UK
4. dubna 2000
Calculation and Theory of Quantum Resonances
Prof. Ph. Durand
Univ. Paul Sabatier, Toulouse
(seminář v angličtině)
11. dubna 2000
Anti-de Sitter spacetime and conformal field theory
Prof. F. Englert
Service de Physique, Theorique Université Libre, Brusel
(seminář v angličtině)

The conjectured equivalence, in the string theory approach to quantum gravity, between supergravity in D-dimensional anti-de Sitter space-time AdS(D) and some quantum conformal field theory living on its boundary has been viewed as evidence for the existence of a holographic principle in quantum physics, which was first inspired by black hole physics.

I will show that there are CLASSICAL degrees of freedom on the conformal boundary of AdS(D) which generate all AdS(D) Schwarzschild and Kerr black holes. Their classical effective boundary action is conformally invariant for odd dimensional space-time boundaries and presents a conformal anomaly for even ones. These degrees of freedom are encoded in traceless tensor fields which plays the role of their energy momentum tensor. In 2+1 dimensions, these tensor fields generate the Virasoro algebra with classical central charge and the local expression of the degrees of freedom is given by the Liouville field in a general curved background.

I shall comment on the significance of these results.

18. dubna 2000
Seminář se nekoná
25. dubna 2000
Numerical Relativity and its Difficulties
Doc. J. Frauendiener
Max Planck Inst. fur Math. in Naturwiss., Leipzig
(seminář v angličtině)
2. května 2000
Mikročástice mořské soli: dosud neznámý globální zdroj atmosférického chloru
Doc. P. Jungwirth, CSc.
ÚFCh AV ČR
9. května 2000
The r-mode instability: How the Coriolis force makes gravitational waves
Dr. B. J. Owen
A. Einstein Institut, Potsdam
(seminář v angličtině)
16. května 2000
Fyzikální modely biologické evoluce
RNDr. F. Slanina, CSc.
FÚ AV ČR
23. května 2000
Seminář se nekoná

Další ročníky:


© 3. května 2000; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>