Knihovna ÚTF (Librtfy)


Vítejte v Librtfy

Librtfy, neboli knihovna Ústavu teoretické fyziky slouží zejména pracovníkům ústavu a studentům teoretické fyziky.

Knihovna obsahuje mj. knihy kupované z grantů pracovníků ústavu, kopie obtížně dostupných knih či starší tituly převážně v ruském jazyce. Seznam knih naleznete v on-line katalogu knihovny. Knihy se nacházejí v pracovnách pracovníků ústavu.

Provozní informace

Knihy z Librtfy si mohou volně půjčovat pracovníci ÚTF. Ostatním zaměstnacům MFF může knihu, po náležitém vyřízení formalit, zapůjčit kterýkoli pracovník ÚTF. Studentům a dalším osobám se knihy půjčují pouze ve výjmečných případech. Knihy jsou však studentům k dispozici kdykoli k nahlédnutí.

Na WWW stránkách http://utf.mff.cuni.cz/knihovna/katalog.pl se nachází on-line katalog knihovny. Zde si můžete vyhledat, jaké knihy jsou ve fondu ÚTF a kde se momentálně nacházejí.

Informace pro pracovníky ÚTF

Pokud si nějakou knihu z Librtfy půjčujete či ji vracíte (hlavně pokud knihu půjčujete jiné osobě), prosím, zaznamenejte to v katalogu (kolonka umístění). Změny v umístění knih je možné zadávat ze všech počítačů v pracovnách na ÚTF.

Pokud si chcete půjčit knihu dlouhodobě a jedná se knihu z fondu MFF UK (má knihovní signaturu), prosím, zajděte do knihovny MFF UK (stačí tady v Tróji) a přehlaste si knížku na sebe. Momentálně je většina fakultních knih půjčena na velmi úzký okruh osob.

Do katalogu je samozřejmě možné zařadit další knihy. Časem bychom tam rádi přesunuly všechny knihy patřící přímo ÚTF, knihy patřící fondu MFF UK koupené z grantů pracovníků ÚTF, které se dlouhodobě vyskytují na ÚTF, a případně Vaše některé soukromé knihy, pokud je chcete dát k dispozici ostatním (jedná se hlavně o často půjčované tituly jako MTW či Hawking-Ellis). Pokud máte v pracovně nějaké další ústavní knihy či knihy koupené z grantu, zaneste je, prosím, Evě, která je zadá do databáze.


Poslední úprava: 2018-12-11 11:26 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page