Atomová a molekulová data

Účinné průřezy rezonančních srážek elektronů s molekulami

K dispozici jsou ke stažení integrální účinné průřezy pro vibrační excitaci molekul dopadem elektronů a disociační záchyt elektronů na molekulách pro vybrané dvouatomové molekuly.

Hex - programy a data pro srážky elektronů s atomy vodíku

Hex je balík programů generujících data pro srážky elektronů s atomy vodíku a zároveň rozhraní k databázi předpočítaných dat, které vytvořil a rozšiřuje Jakub Benda během svého doktorského studia na ÚTF.


Poslední úprava: 2014-04-22 16:03 CEST
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page