Proseminář z matematických metod fyziky

NOFY002

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

RNDr. Robert Švarc, Ph.D.

ZS: 0/2 Z

Anotace:

Proseminář je určen pro studenty prvního ročníku fyziky. Jedná se o doplňkovou přednášku zaměřenou na metody matematické fyziky a jejich využití v úvodním kurzu fyziky.

Konání prosemináře v ZS 2021:

Proseminář je rozvržen pro dvě paralelky a to v pondělí ve 14:00 v posluchárně T1 a v úterý v 9:00 v posluchárně N1.

Obě paralelky si jsou navzájem ekvivalentní a posluchač si může zvolit, kterou paralelku chce navštěvovat.

Jedna z paralelek je vždy zaznamenávána a záznam je k dispozici na stránce, jejíž adresa byla rozeslána zapsaným studentům.

Během semestru odpadnou některé z úterních plánovaných přednášek z důvodu jiných fakultních akcí. Tyto přednášky budou v pondělní paralelce zaznamenány. Studenti z úterní paralelky tak budou mít k dispozici záznam přednášky.

Požadavky pro zápočet:

Zápočet je udělován za

Materiály k přednášce:

Záznamy jednotlivých přednášek a případné doprovodné materiály jsou k dispozici na separátní stránce, jejíž adresa byla sdělena zapsaným studentům emailem.

V případě, že máte zájem o sledování prosemináře bez zápisu předmětu, kontaktujte prosím, přednášející.

Proseminář navazuje na Úvodní kurz matematických metod fyziky, který se konal 23. a 24. 10. 2021. K dispozici jsou záznamy kurzu z roku 2020 a to na kanálu MFF UK na youtube a doprovodné prezentace lze nalézt na stránce kurzu.

Sylabus přednášky:

Témata v rámci Úvodního kurzu 2021:

Témata v rámci semestru: