diplomová práce: (ps.gz - 3.3 MB)
Na stránce velmi extenzivně pracuje tým zkušených odborníků...
A team of experienced professionals is working on this page very extensively...

FFII.cz
Zachovejte svobodu! - Preserve freedom!
www.nosoftwarepatents.com logo

Než tu bude něco opravdu zajímavého, navštivte Sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu nebo alespoň podpořte Petici za Evropu bez softwarových patentů. Bitva mezi lobby některých velkých softwarových firem a zastánci svobodného programování a přístupu k informacím vůbec ještě není dobojována - hrozba, že zmanipulované hlasování Evropské komise z 18. května 2004 se stane součástí evropského právního řádu, je stále aktuální.

Protože až bude možné patentovat si kliknutí myší nebo zmáčknutí klávesy budeme zoufale hledat cestu zpátky. A je nepravděpodobné, že ještě nějaká bude. Zdůrazňuji, že to nemá nic společného s odpíráním autorských práv či dokonce s podporou softwarového pirátství.
Jako analogie může posloužit napřklad hudebník, který si nechá patentovat symfonii jakožto blíže nespecifikovanou posloupnost not. Každý, kdo následně složí, zahraje a poslouchá nějakou symfonii mu musí za tento patent zaplatit. Prosím, nenechte to zajít tak daleko.

Petition for a Software Patent Free Europe banner

Until something really interesting appears here you can visit Foundation for a Free Information Infrastructure or at least support Petition for a Software Free Europe. The battle between the lobby of some large softwarove companies and the supporters of free programming and access to information on the whole is not yet fought to the end - the threat of the manipulated voting in the European Commission from the 18th of May 2004 becoming part of the european legal order still remains actual

Until something really interesting appears here you can visit for instance Petition for a Software Patent Free Europe. Fortunately, the European Parliament voted for limited software patentiability however, this problem still remains actual.

For in times when a click of a mouse and a stroke on keyoard will be patentable we will desperately trying to find a way back. And it is unlikely there will be one. Let me emphasize this has nothing to do with declining the copyright or even supporting software piracy.
Appropriate analogy would be a musician who patents a symphony as a sequence of closer unspecified tones. Consequently, everyone who composes, plays or listens to any symphony has to pay her/him a fee for using his patent. Please, don't let this go that far.


PuTTY download (local)

Jeti - JAVA Jabber client (browsers w/o JavaScript)

Valid XHTML 1.0
poslední úprava/last change: 2006-09-17 15:56:36 +0200 (CEST)