Speciální teorie relativity - NOFY023

Oficiální údaje o předmětu naleznete ve Studijním informačním systému.

Materiály

Rozsáhlé poznámky k STR od doc. Oldřicha Semeráka je možné najít na jeho stránkách. Přednáška se jimi řídí velmi přesně.

Dodatečné materiály včetně grafického znázornění geometrických vlastností lze nalézt na stránce prof. Krtouše , který předmět vedl v roce 2018.

Rozšiřující literatura:
  Votruba V.: Základy speciální teorie relativity (Academia, Praha 1969)
  Horský J.: Speciální teorie relativity (SPN, Praha 1972)
  Horský J., Novotný J., Štefaník M.: Mechanika ve fyzice (Academia, Praha 2001)
  Kvasnica J.: Teorie elektromagnetického pole (Academia, Praha 1985)
  Taylor E. F., Wheeler J. A.: Spacetime Physics, (Freeman, San Francisco 1992)
  Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation (Freeman, San Francisco 1973)

Domácí úlohy na procvičení

Informace k distanční výuce předmětu

Přednáška bude streamována přímo z posluchárny a navíc nahrávána. Přesnější informace a odkazy na nahrané přednášky se budou objevovat zde.
Live stream z posluchárny N1 je dostupný na této stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/multimedia/impakt-stream
Oficiální profesionální nahrávky a kvalitní fotky tabule jsou dostupné zde.

Informace ke zkoušení

Nahraná videa live streamu přednášek

Níže jsou pod přehrávačem daného videa umístěna tlačítka s odkazem na video umístěné na univerzitním cloudu (nutné přihlášení přes CAS pomocí "cisloosoby@cuni.cz"). Ten umožnuje přehrávání nebo stažení videa. Videa jsou ve formátu webm (kodeky vp9 a opus) a na většině platforem je lze přehrát například open-source programem VLC (https://www.videolan.org). Videa jsou ve dvou variantách - pouze lépe zkomprimované "Původní video" a upravené "Zkrácené video", kde jsou pomocí nástroje jumpcutter.py (https://github.com/carykh/jumpcutter) potlačeny pasáže bez mluvení a zároveň mírně (1.2-krát) zrychlený zbytek. Upravená varianta vznikla hlavně s ohledem na to, že i pro mě je původní rychlost výkladu velmi pomalá na koukání.

1. přednáška - Historie vedoucí ke STR

Foto kompletně popsaných tabulí

2. přednáška - Odvození speciální Lorentzovy transformace a její důsledky

Foto kompletně popsaných tabulí
První hodina přednášky

Zbytek přednášky

3. přednáška - Prostoročasové diagramy a interval

Foto kompletně popsaných tabulí

4. přednáška - Paradoxy STR a nadsvětelné rychlosti vs. kauzalita

Foto kompletně popsaných tabulí

5. přednáška - Tenzorový formalismus

Foto kompletně popsaných tabulí

6. přednáška - Tenzorový formalismus a Lorentzovy transformace

Foto kompletně popsaných tabulí

7. přednáška - Relativistická mechanika

Foto popsaných tabulí 1 a 3, tabule 2.

8. přednáška - Relativistická mechanika - hyperbolický pohyb - elektrodynamika

Foto popsaných tabulí 1 a 2, tabulí 1 a 3.

9. přednáška - Elektrodynamika

Foto popsaných tabulí 1 a 2.

10. přednáška - Lorentzova čtyř-síla, optické jevy

Foto popsaných tabulí 1 a 2.

11. přednáška - Variační principy

Foto popsaných tabulí 1 a 2.

12. přednáška - Tenzor energie a hybnosti

Foto popsaných tabulí 1 a 2.