Klasický popis žížalího světa

13© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Klasické žížalí vzorce

Při vzájemné komunikaci si musí být různě skloněné žížaly schopny překládat své popisy světa. Tj. musí umět převádět parametry ξ' a τ' cizí žížaly na své vlastní parametry ξ a τ. K tomu si žížaly vytvořily tzv. klasické žížalí vzorce.

Tyto vzorce říkají, že vertikální souřadnice jsou pro všechny žížaly shodné

τ = τ'  ,

a že horizontální souřadnici je potřeba přepočítat podle lineárního vztahu závisejícího na sklonu žížal

ξ' = ξ - v τ  .

Z těchto vzorců též přímočaře vyplývá pravidlo pro skládání směrnic tří vůči sobě skloněných žížal

v13 = v12 + v23  .

Připomeňme ještě, že výška h a šířka š nezávisí na tom, která žížala je měřila.