Nový popis žížalího světa

21© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Ekvivalence článků a pídí

Pro tu však Albert nalézá jednoduché vysvětlení. Jedná se o faktor sloužící k přepočtu pídí na články.

Albert tak překonává hluboce zakořeněný názor o fundamentální odlišnosti horizontálního a vertikálního směru. Postuluje, že oba směry jsou vlastně stejné povahy, pouze je žížaly z praktických důvodů měří v odlišných jednotkách.