Budování prostoročasu

29© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Prostoročas

Teorie relativity je nová teorie prostoru a času. Einsteinova teorie jde tak hluboko do našeho chápání světa, že mění popis i těch nejzákladnější pojmů – prostoru a času.

Svět teorie relativity není vystavěn na separátním porozumění prostoru a času, ale na jejich skloubení do jednoho pojmu – do pojmu prostoročas.

Základním elementem prostoročasu je událost, zahrnující informaci jak o prostorovém umístění ("kde"), ale i časovém určení ("kdy"). Všechny události pak formují čtyřdimenzionální prostoročas (tři dimenze pro prostor a jedna dimenze pro čas).

Prostoročas si můžeme představit jako časovou sekvenci běžných třídimenzionálních prostorů. Jejich poslepování do jednoho prostoročasu nám ale umožní nalézt hlubší souvislosti mezi jednotlivými událostmi.

Pro pochopení struktury prostoročasu se musíme oprostit od mnoha předsudků, které jsme si vybudovaly na základě své běžné zkušenosti (do které nepatří například měření rychlosti světla, kvůli kterému teorii relativity potřebujeme). Pokusíme se tedy o prostoročase předpokládat co nejméně a postupně si jeho nejzákladnější vlastnosti explicitně zformulujeme.