Budování prostoročasu

34© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Rychlost šíření signálu a definice současnosti

Omezení na rychlost šíření signálů úzce souvisí s definicí současnosti. Ukazuje se, že není vůbec jednoduché říci, co to současnost je.

Běžná intuice říká, že současnost je předěl mezi tím, co bylo – minulostí – a tím, co bude – budoucností. Zkusme se na takto definovanou současnost podívat podrobněji.

Nejdříve si zpřesníme pojmy minulost a budoucnost. Mějme v prostoročase nějakou událost E. Pod její absolutní minulostí budeme rozumět všechny události, o kterých jsme se v události E mohli dozvědět, tj., ze kterých mohl do události E dorazit nějaký fyzikální signál – v obrázku např. události M, M1 a M2. Obdobně definujeme absolutní budoucnost události E jako všechny události, do kterých lze z E zaslat signál – v obrázku např. B, B1 a B2.

Nyní se můžeme zeptat, zda absolutní minulost a budoucnost události E již vyčerpává (skoro) všechny události v prostoročasu nebo zda ještě zbývá netriviální část prostoročasu nepatřící ani do minulosti ani do budoucnosti události E.