Synchronizace hodin

40© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

... stále ještě synchronizujeme ...

  1. Refenční signál dorazí zpět k pozorovateli a v okamžik K. Pozorovatel a odečte na svých ideálních hodinách čas Δt mezi událostmi Z a K a určí událost S přesně v polovině mezi Z a K. (Událost S se odehrála na světočáře pozorovatele a čas Δt/2 po události Z.)
  2. Oba pozorovatelé prohlásí události S a O za současné a přiřadí těmto událostem stejný čas – synchronizují si hodiny.