Synchronizace hodin

41© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

... dosynchronizováno

  1. Stejný postup synchronizování hodin provedou všichni pozorovatelé daného tuhého systému inerciáních pozorovatelů.

Netriviální experimentální zjištění je, že takováto synchronizace hodin je konzistentní. Konkrétně:

Tyto vlastnosti synchronizace hodin nejsou samozřejmé, nejsou nijak logicky vynucené. Jejich platnost je nutno experimentálně ověřit. Tyto vlastností úzce souvisí s homogenitou prostoročasu; v podstatě tvrdí, že čas běží všude a stále `stejně rychle'. Ukazuje se, že uvedené vlastnosti jsou velmi dobře splněny v oblastech, kde nehraje velkou roli gravitační pole (silná gravitační pole totiž deformují prostor a čas – to však již vybočuje za rámec speciální teorie relativity).