Synchronizace hodin

44© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Synchronizace hodin zelených pozorovatelů ...

Z principu ekvivalence víme, že oba systémy – modrý i zelený – by měly být rovnocené. Můžeme tedy provést v zeleném systému synchronizaci hodin podle přesně stejného návodu, jako jsme ji provedli v modrém systému. Pouze vše musíme vztahovat k zeleným pozorovatelům. Začneme prvním bodem:

  1. Uvažujme dva pozorovatele a' a o' patřící do zeleného systému inerciálních pozorovatelů. Pozorovatel a' vyšle v okamžik Z' směrem k pozorovateli o' referenční signál, tj. signál šířící se maximální možnou rychlostí. Zároveň začne měřit na svých ideálních hodinách čas.

Pro názornost obrázku zvolíme zeleného pozorovatele a' tak, aby okamžik Z' vyslání referenčního signálu byl shodný s okamžikem Z, kdy vyšle referenční signál i modrý pozorovatel a.

Uvědomme si, že oba referenční signály vyslané modrým a zeleným pozorovatelem se budou pohybovat prostoročasem stejně rychle. Oba se totiž pohybují nejrychlejším možným způsobem a tak ani jeden z nich nemůže předběhnout ten druhý. Šíření referenčního signálu nezávisí na pohybu zdroje!

Pohyb zdroje může mít ale vliv na jiné vlastnosti referenčního signálu. Budeme-li jako referenční signál používat světlo (bliknutí baterky), díky Doplerově posunu bude mít paprsek od modrého a zeleného pozorovatele různou barvu.