Závěr

57© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Pár slov ...

Speciální teorie relativity je teorie prostoru a času. Spojuje tyto pojmu do jednotného prostoročasu, kterému dává speciální geometrickou strukturu. Chceme-li porozumět teorii relativity, není ani tak důležité znát všechny možné vzorečky pro zkracování délek a prodlužování časů. Je důležité rozumět, co tyto veličiny znamenají. Proč jsou závislé na volbě vztažné soustavy. Je potřeba pochopit, že správný náhled je skrze čtyřdimenzionální prostoročas s jeho Minkowského geometrií.

Při troše úsilí je možné si vybudovat intuici respektující pravidla relativistického prostoročasu. To že ji nemáme už od základní školy souvisí s tím, že žijeme ve speciální situaci, kdy se všechna běžná tělesa kolem nás pohybují velmi nízkými rychlostmi. Setkáváme se tak pouze s inerciálními soustavami, které jsou od sebe `boostlé' o velmi malý `(pseudo)úhel' a relativistické efekty se viditelně neprojeví.

Jsme v situaci žížal, které jsou vůči sobě jen velmi málo skloněné. Při nepatrných sklonech rotační vztahy mezi pootočenými soustavami degenerují a vnucují zjednodušený pohled na žížalí svět. Žížaly tak na základní škole též nezískají euklidovskou intuici pro svůj dvourozměrný svět.