Teoretická atomová fyzika I a II [TMF030] 

Úmluva na letošní přednášku (pozvánka a sylabus) proběhne v pátek 3. října na UTF, v Troje v 10. patře. v posluchárně profesora Kvasnici. Ideální by bylo, kdyby v tomto termínu mohla přednáška rovněž probíhat. Pokud někdo nemůže na úmluvu přijít, napište e-mail na Martin.Cizek(a)mff.cuni.cz

Poznámky k přednášce z loňského roku:


Teoretická atomová fyzika II

Aktuální informace:

(10. července - doplněny poznámky Romana Čuríka):

Lekce 1: Úvod do kvantové teorie molekul, Hartree-Fockova aporoximace (HF).

Lekce 2: Roothanovy rovnice.

Lekce 3: Koopmansův theorém. Poruchová teorie nad HF.

Lekce 4: Konfigurační interakce (CI).

Lekce 5: Problémy CI, metoda CC (Coupled Clusters). 

Lekce 6: QM-popis rotace tuhého tělesa.

Lekce 7: Ještě o rotaci tuhého těles, symetrický setrvačník a další.

Lekce 8: Adiabatcká aproximace v rozptylu elektronu na molekule.

Lekce 9: Rotační excitace molekuly srážkou s elektronem.

Lekce 10: Rotační excitace, pokračování - metoda "frame trasformation".

Lekce 11: O prahovém chování neelastických účinných průřezů.

Přednáška navazuje na:

Teoretická atomová fyzika I [TMF030] 

Aktuální informace:

Přednáška se koná v posluchárně prof. Kvasnici na UTF (Troja 10. patro) vždy v pátek od 11:30.

 Od 30.listopadu přednáší kolega Roman Čurík z Heyrovského ústavu (variační metody, metoda R-matice, Rydbergovy stavy, ...) viz předběžný sylabus.

Co odpřednesl Martin Čížek: teď již kompletní poznámky:

Lekce I.: Úvod do klasické teorie rozptylu.

Lekce II: Úvod do kvantové teorie rozptylu

Lekce III: Časově nezávislý formalismus.

Lekce IV: Sférická symetrie.

Lekce V: Analytičnost v p a v E

Lekce VI: Rozptylové veličiny v okolí E=0 a v okolí rezonance

Ještě jsem naznačil analytičnost ve vazbové konstantě a konvergenci Bornovy řady. Nestihl jsem projekční formalismus a optický potenciál. Snad příští semestr, nebo na semináři.

Další témata Roman Čurík:

Lekce VII: Variační principy v rozptylu

Lekce VIII: Metoda R-matice.

Lekce IX: Metoda parciálních vln pro nesférické problémy.

Lekce X: Aproximace static+exchange.

Lekce XI: Úvod do teorie kvantových defektů.

Lekce XII: Kvantové defekty - pokračování.