Kvantová teorie rozptylu [TMF030]  - ZS 2015-16

Aktuálně: Přednáška se koná vždy v úterý od 16:30 do 18:00 v posluchárně UTF a ve čtvrtek od 9:00 do 10:30 v poluchárně prof. Kvasnicy na UTF.

Tato přednáška nahrazuje a rozšiřuje přednášku "Teoretická atomová fyzika I". Podrobný sylabus se objeví v průběhu semestru, ale představu si můžete udělat z loňského sylabu a poznámek níže. Vzhledem k tomu, že se zvětšila hodinová dotace přednášky stihneme trochu více (například úvod do mnohokanálové teorie rozptylu) a rovněž bude probíhat cvičení.


Teoretická atomová fyzika I [TMF030] - ZS 2014-15

Co odpřednesl Martin Čížek: teď již kompletní poznámky:

Lekce I.: Úvod do klasické teorie rozptylu.

Lekce II: Úvod do kvantové teorie rozptylu

Lekce III: Časově nezávislý formalismus.

Lekce IV: Sférická symetrie.

Lekce V: Analytičnost v p a v E

Lekce VI: Rozptylové veličiny v okolí E=0 a v okolí rezonance

Ještě jsem naznačil analytičnost ve vazbové konstantě a konvergenci Bornovy řady. Nestihl jsem projekční formalismus a optický potenciál. Snad příští semestr, nebo na semináři.

Další témata Roman Čurík:

Lekce VII: Variační principy v rozptylu

Lekce VIII: Metoda R-matice.

Lekce IX: Metoda parciálních vln pro nesférické problémy.

Lekce X: Aproximace static+exchange.

Lekce XI: Úvod do teorie kvantových defektů.

Lekce XII: Kvantové defekty - pokračování.