Úvodní seznámení Sbírka příkladů

Text diplomové práce

Úvodní seznámení


Sbírka příkladů
MATEMATIKA
Matematická analýza Ia
Matematická analýza Ib
Lineární algebra I
Lineární algebra II
Matematická analýza IIa
Matematická analýza IIb
Diferenciální­ geometrie

FYZIKA
Mechanika
Úvod do matematických metod fyziky
Matematické metody ve fyzice
Teoretická mechanika
Klasická elektrodynamika
Hyperboloid

Sbírka příkladů - seznam

Aktuální počet všech vložených příkladů ve sbírce je 12.

Aktuální počet zobrazených příkladů ze sbírky je 12.

Předmět
Název příkladu
Zadání příkladu
Náhled příkladu
Matematická analýza Ia Určete limitu z funkce (x^2-4x+1)/(2x+1) pro x jdoucí do bodu 2.
Náhled není k dispozici
Matematická analýza Ia Určete integrál z funkce e^x&sdot sin(x).
Náhled není k dispozici
Matematická analýza Ia Určete průběh funkce f(x)=x^2+x-1.
Náhled není k dispozici
Matematická analýza Ia Vyšetřete průběh funkce f(x)=(x - 2)/Sqrt(x^2 + 1)
Náhled není k dispozici
Matematická analýza Ia Vypočítejte Taylorův polynom stupně 5 v bodě 0 z funkce tg(x).
Náhled není k dispozici
Matematická analýza IIb Spočítejte délku křivky p(t) = [t-sin(t),1-cos(t),4cos(t/2)], t probíhá interval (0,2 Pi)
Náhled není k dispozici
Klasická elektrodynamika Vyšetřete potencilál nabité úsečky ležící na ose z, jejíž střed je v počátku soustavy souřadnic její délka je 2a.
Náhled není k dispozici
Matematické metody ve fyzice Určete, jak bude vypadat hladina vody ve válci o poloměru R, když jej budeme otáčet kolem osy úhlovou rychlostí ω, víte-li, že v klidu sahá voda do výšky H.
Náhled není k dispozici
Mechanika Dva hmotné body se pohybují rovnoměrně přímočaře, první z bodu A = [0,1]m rychlostí v_a = (3,-2) ms^-1, druhý z bodu B = [0,-1]m rychlostí v_b = (6,4) ms^-1. Určete
  1. průsečík trajektorií obou bodů,
  2. čas, kdy jsou si oba body nejblíže,
  3. nejmenší vzdálenost obou bodů
Náhled není k dispozici
Teoretická mechanika Vyšetřete pohyb dvojkyvadla
Náhled není k dispozici
Teoretická mechanika Vyšetřete tvar efektivní potenciálu v centálním poli danném Yukawovým potenciálem
Náhled není k dispozici
Teoretická mechanika Bod o hmotnosti m se pohybuje uvnitř Země po sečně. Uvažujme, že Země je koule o poloměru R, s hmotností M a sečna prochází severním pólem se sklonem \[Alpha] od vodorovné roviny. Určete jak bude tento pohyb záviset na čase.
Náhled není k dispozici