Úvodní seznámení Sbírka příkladů

Text diplomové práce


Úvodní seznámení

Mathematica 7
Maple 12
MathCad 14
wxMaxima 0.8.5 (M. 5.21)


Mathematica 7

Základy používání programu
Základní operace
Řešení rovnic a nerovnic
Úprava výrazů
Vektory a matice
Integrální a diferenciální počet
Posloupnosti a řady
Grafy 2D a 3D
Fyzikální jednotky
Zajímavosti pro učitele
Závěrečné shrnutí
Doporučená literatura
Odkazy
Soubory ke staženíSbírka příkladů

Úvodní seznámení s matematickými programy


Základy používání programu

Mathematica 7 - Základy používání programu

Shift + Enter provede výpočet.
Klávesa Enter posouvá na další řádek.
Klávesa ALT + . přeruší výpočet. Případně lze zvolit v nabídce Evaluation možnost Abort Evaluation.
Výpočty jsou prováděny v časovém pořadí v jakém jste spustili výpočty. Je tedy možné přiradit nějakou proměnnou na konci notebooku a pokud poté provede s proměnnou výpočet např. na počátku, tak již bude program počítat s vaší zadanou hodnotou proměné.
Pokud chcete nechat propočítat celý notebook, zvolte v nabídce Evaluation nabídku Evaluate Notebook.
Pokud konec zadání ukočíme středníkem, výsledek se provede, ale nevypíše.
Předdefinované funkce začínají velkými písmeny.
Argumenty funkcí se uvádějí v hranatých závorkách.
Pokud kliknete na danou funkci a stiknete klávesu F1, zobrazí se k dané funkci nápověda.
Pokud před příslušnou funkci dáte otazník, zobrazí se k dané funkci krátká nápověda přímo
v notebooku.
Pro zápis výrazů je možné použít jak příkazy x^2, Integrate[Sin[x],x], tak případně šablony
z palet "mathematica_1.gif", ∫Sin[x]dx.
Palety je možné si nechat zobrazit v nabídce Palettes.
Pokud při příkazu typu podíl (/) nebo mocnina (^) zmáčněte CTRL automaticky vám vytvoří příslušnou šablonu.
Jednotlivé funkce je možné na sebe "nabalovat" jak z leva N[Sin[x]], tak je možné přidávat funkce zprava dvojitým lomítkem // (nemusíte si tím hlídat, že funkce je ukončená svými závorkami).
Velmi specializované funkce jsou schovány v příslušných balíčcích. Ty se zavolají příkazem Needs např. Needs["Units`"].
Pokud používáte více notebooků se stejnými proměnnými, hodí se na počátku provádění výpočtů zadat v paletě Evaluation zadat Quit Kernel/Local, jelikož by proměnné definované
v jiném notebooku, ovlivňují proměnné v tomto. Taktéž tím zabráníte problému, aby nějaká proměnná přiřazená na konci notebooku ovlivnila výpočty se stejnou proměnnou na počátku.

Pro práci s programem doporučuji požívat anglickou klávesnici, jelikož se snadněji zadávají např. složené závorky ({}), mocniny (^) apod..
Mathematica umožňuje různé zobrazení vzhledu notebooku. Styly je možné najít v nabídce Format/Stylesheet.
Taktéž je možné vytvořit prezentaci pomocí nabídky File/New/Slide Show, případně demostrační projekt pomocí nabídky File/New/Demonstration.

Pozor! Pro tisk je důležité označit celý dokument a poté v nabídce Format/Word Wrapping nastavit Wrap at paper Width. Jinak může vámi vytvořený text a grafy přesahovat tisknutelnou oblast.
Má-li program nějaké speciální funkce vůči ostatním je za příslušným názvem odstavce "(navíc)".


Základní operace

Mathematica 7 - Základní operace

Základní početní operace

Základní operace +-*/ se používají stejně jako v jakémkoli jiném programovacím jazyku. Pokud mezi znaky uděláte mezeru, automaticky to znamená násobení. U dělení je dobré si dát pozor, aby složitější výrazy byly v závorkách, jejikož dělení má přednost před sčítáním. Poslední provedený výpočet se zavolá %.

In[1]:=
"mathematica_2.gif"

Out[1]=
"mathematica_3.gif"

In[2]:=
"mathematica_4.gif"

Out[2]=
"mathematica_5.gif"

In[3]:=
"mathematica_6.gif"

Out[3]=
"mathematica_7.gif"

Out[4]=
"mathematica_8.gif"

Číselný výpočet

U definovaných funkcí a zlomků se výrazy automaticky nepřevádějí na číselnou hodnotu
(z důvodu přesnosti). Pokud ale je nějaké z čísel je desetiné, dostaneme číselnou hodnotu, ne zlomek (což se dá využít i jako trik, pro rychlé získání číselné hodnoty).

In[5]:=
"mathematica_9.gif"

Out[5]=
"mathematica_10.gif"

Out[6]=
"mathematica_11.gif"

Out[7]=
"mathematica_12.gif"

Trik

In[8]:=
"mathematica_13.gif"

Out[8]=
"mathematica_14.gif"

Matematické konstanty

Matematické konstanty můžeme napsat pomocí klávesnice dvěmi způsoby - s velkým písmenem (na počátku), případně stiskem klávesky ESC pak přílušnou zkratkou a poté opět ESC. Případně je možné využít opět nakliknutí příslušné konstanty pomocí palety.
U nekonečna je možné taktéž pracovat s komplexním nekonečnem (viz. nápověda).

In[9]:=
"mathematica_15.gif"

Out[9]=
"mathematica_16.gif"

Out[10]=
"mathematica_17.gif"

Out[11]=
"mathematica_18.gif"

Out[12]=
"mathematica_19.gif"

Zkratky při použití klávesy ESC

π - p

e - ee

i - ii
∞ - inf

Definování proměnné

Pokud není proměnná není nijak přirazena, je automaticky barevně odlišena (modře, příp. dalšími barvami). Při přiřazení příslušná proměnná zčerná.
U definování názvů proměnné se hodí nepoužívat háčky a čárky, případně speciální znaky.

In[13]:=
"mathematica_20.gif"

Out[13]=
"mathematica_21.gif"

In[14]:=
"mathematica_22.gif"

Out[14]=
"mathematica_23.gif"

Definování vlastní funkce

In[15]:=
"mathematica_24.gif"

Out[16]=
"mathematica_25.gif"


Řešení rovnic a nerovnic

Mathematica 7 - Řešení rovnic a nerovnic

Řešení rovnice

In[17]:=
"mathematica_26.gif"

Out[17]=
"mathematica_27.gif"

In[18]:=
"mathematica_28.gif"
"mathematica_29.gif"

Out[18]=
"mathematica_30.gif"

In[19]:=
"mathematica_31.gif"

Out[19]=
"mathematica_32.gif"

Řešení soustavy rovnic

In[20]:=
"mathematica_33.gif"

Out[20]=
"mathematica_34.gif"

In[21]:=
"mathematica_35.gif"

Out[21]=
"mathematica_36.gif"

Řešení nerovnice

In[22]:=
"mathematica_37.gif"

Out[22]=
"mathematica_38.gif"

Řešení rovnice s podmínkami

In[23]:=
"mathematica_39.gif"

Out[23]=
"mathematica_40.gif"

In[24]:=
"mathematica_41.gif"

Out[24]=
"mathematica_42.gif"

In[25]:=
"mathematica_43.gif"

Out[25]=
"mathematica_44.gif"

Rovnice s parametrem (navíc)

In[26]:=
"mathematica_45.gif"

Out[26]=
"mathematica_46.gif"


Úprava výrazů

Mathematica 7 - Úprava výrazů

Zjednodušení výrazu

In[27]:=
"mathematica_47.gif"

Out[27]=
"mathematica_48.gif"

Zjednodušení výrazu pro složitější výrazy

In[28]:=
"mathematica_49.gif"

Out[28]=
"mathematica_50.gif"

Rozklad výrazu

In[29]:=
"mathematica_51.gif"

Out[29]=
"mathematica_52.gif"

Složení výrazu

In[30]:=
"mathematica_53.gif"

Out[30]=
"mathematica_54.gif"

Převedení na společného jmenovatele

In[31]:=
"mathematica_55.gif"

Out[31]=
"mathematica_56.gif"

In[32]:=
"mathematica_57.gif"

Out[32]=
"mathematica_58.gif"

Rozklad na parciální zlomky

In[33]:=
"mathematica_59.gif"

Out[33]=
"mathematica_60.gif"


Vektory a matice

Mathematica 7 - Vektory a matice

Vektory

Zápis vektoru

In[34]:=
"mathematica_61.gif"

Out[34]=

Složky vektoru

In[35]:=
"mathematica_63.gif"

Out[35]=
"mathematica_64.gif"

Velikost vektoru

In[36]:=
"mathematica_65.gif"

Out[36]=
"mathematica_66.gif"

Skalární součin

In[37]:=
"mathematica_67.gif"

Out[37]=
"mathematica_68.gif"

Vektorový součin

In[38]:=
"mathematica_69.gif"

Out[38]=
"mathematica_70.gif"

Matice

Zápis matice

In[39]:=
"mathematica_71.gif"

Out[39]=
"mathematica_72.gif"

Zápis matice II (pomocí palety Classroom Assistant)

In[40]:=
"mathematica_73.gif"

Out[40]=
"mathematica_74.gif"

Zápis matice - přehlednější podoba

Není vhodné používat tento typ zápisu při výpočtech, jelikož některé příkazy mohou zlobit (např. příkaz pro složky matice).

In[41]:=
"mathematica_75.gif"

Out[41]//MatrixForm=
"mathematica_76.gif"

Zápis matice pomocí nabídky Insert

Matíci lze taktéž vložit pomocí nábídky Insert následně Matrix-Table. Výhodu má tento postup v tom, že si člověk rovnou nastaví počet řádků a sloupců.

In[42]:=
1 2
3 1

Out[42]=
"mathematica_77.gif"

Složky matice

In[43]:=
"mathematica_78.gif"

Out[43]=
"mathematica_79.gif"

Determinant matice

In[44]:=
"mathematica_80.gif"

Out[44]=
"mathematica_81.gif"

Vlastní čísla

In[45]:=
"mathematica_82.gif"

Out[45]=
"mathematica_83.gif"

Stopa matice

In[46]:=
"mathematica_84.gif"

Out[46]=
"mathematica_85.gif"

Vlastní vektory

In[47]:=
"mathematica_86.gif"

Out[47]=
"mathematica_87.gif"

Vlastní čísla a vlastní vektory

In[48]:=
"mathematica_88.gif"

Out[48]=
"mathematica_89.gif"
Pro přehlednost
In[49]:=
"mathematica_90.gif"

Out[49]//MatrixForm=
"mathematica_91.gif"

Stopa matice

> Trace(Matrix(%id = 66136472)); 1
 

2 (5.2.6.1)

Vlastní vektory

> Eigenvectors(Matrix(%id = 77592044)); 1
 

Vector[column](%id = 66500028), Matrix(%id = 82435424) (5.2.7.1)


Integrální a diferenciální počet

Mathematica 7 - Integrální a diferenciální počet

Limity

Limita

In[50]:=
"mathematica_92.gif"

Out[50]=
"mathematica_93.gif"

Limita zleva

In[51]:=
"mathematica_94.gif"

Out[51]=
"mathematica_95.gif"

Limita zprava

In[52]:=
"mathematica_96.gif"

Out[52]=
"mathematica_97.gif"

Pozor!

Matematica standartně počítá limitu jako limitu zprava.

In[53]:=
"mathematica_98.gif"

Out[53]=
"mathematica_99.gif"

Derivace

Příkaz pro derivace počítá parciální derivace.

První derivace

In[54]:=
"mathematica_100.gif"

Out[54]=
"mathematica_101.gif"

Out[55]=
"mathematica_102.gif"

Vyšší derivace

In[56]:=
"mathematica_103.gif"

Out[56]=
"mathematica_104.gif"

Out[57]=
"mathematica_105.gif"

Derivace podle více proměnných

In[58]:=
"mathematica_106.gif"

Out[58]=
"mathematica_107.gif"

Out[59]=
"mathematica_108.gif"

Totální derivace (navíc)

In[60]:=
"mathematica_109.gif"

Out[60]=
"mathematica_110.gif"

Integrály

Neurčitý integrál

In[61]:=
"mathematica_111.gif"

Out[61]=
"mathematica_112.gif"

Out[62]=
"mathematica_113.gif"

Určitý integrál 

In[63]:=
"mathematica_114.gif"

Out[63]=
"mathematica_115.gif"

Out[64]=
"mathematica_116.gif"

Numerické počítání integrálů

In[65]:=
"mathematica_117.gif"

Out[65]=
"mathematica_118.gif"

Out[66]=
"mathematica_119.gif"

Vícerozměrné integrály

In[67]:=
"mathematica_120.gif"

Out[67]=
"mathematica_121.gif"

Out[68]=
"mathematica_122.gif"

In[69]:=
"mathematica_123.gif"

Out[69]=
"mathematica_124.gif"

Out[70]=
"mathematica_125.gif"

Taylorův rozvoj řady

In[71]:= "mathematica_126.gif"


Out[71]=
"mathematica_127.gif"

Vyjádření koeficientu u "mathematica_128.gif" mocniny (navíc)

In[72]:=
"mathematica_129.gif"

Out[72]=
"mathematica_130.gif"

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice

In[73]:=
"mathematica_131.gif"

Out[73]=
"mathematica_132.gif"

Out[74]=
"mathematica_133.gif"

Diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami

In[75]:=
"mathematica_134.gif"

Out[75]=
"mathematica_135.gif"

Numerické řešení diferenciálních rovnic

In[76]:=
"mathematica_136.gif"

Out[76]=
"mathematica_137.gif"

Out[77]=
"mathematica_138.gif"


Posloupnosti a řady

Mathematica 7 - Posloupnosti a řady

Posloupnosti

In[78]:=
"mathematica_139.gif"

Out[78]=
"mathematica_140.gif"

Rekurentní posloupnosti (navíc)

In[79]:=
"mathematica_141.gif"

Out[79]=
"mathematica_142.gif"

Řady

In[80]:=

"mathematica_143.gif"

Out[80]=

"mathematica_144.gif"

Out[81]=

"mathematica_145.gif"

In[82]:=
"mathematica_146.gif"
Out[82]=

"mathematica_147.gif"


Grafy 2D a 3D

Mathematica 7 - Grafy 2D a 3D

Mathematica vytváří grafy pomocí příkazů typu Plot. Tyto příkazy lze zadat ručně
na klávesnici, případně lze využít k vytvoření syntaxe pro graf palety Basic Math a Classroom Assistant, nabídku Basic Commands/2D případně 3D.

Graf 2D

Graf x,y

In[83]:=
"mathematica_148.gif"

Out[83]=
"mathematica_149.gif"

Parametrický graf

In[84]:=
"mathematica_150.gif"

Out[84]=
"mathematica_151.gif"

Graf na zobrazení dat

In[85]:=
"mathematica_152.gif"

Out[85]=
"mathematica_153.gif"

Grafy 3D

Graf x,y,z

In[86]:=
"mathematica_154.gif"

Out[86]=
"mathematica_155.gif"

Parametrický graf - křivka

In[87]:=
"mathematica_156.gif"

Out[87]=
"mathematica_157.gif"

Parametrický graf - plocha

In[88]:=
"mathematica_158.gif"

Out[88]=
"mathematica_159.gif"

Zobrazení více typů grafů v jednom

In[89]:=
"mathematica_160.gif"

Out[91]=
"mathematica_161.gif"


Fyzikální jednotky

Mathematica 7 - Fyzikální jednotky

Mathematica umožňuje používat u proměnných fyzikální jednotky. Pro práci s nimi je potřeba zavolat balík Units. Standartně se užívají anglické názvy jednotek, Předpony jsou odděleny
od jednotky mezerou (taktéž slovem). Jednotlivé názvy jednotek je možné najít v nápovědě.

In[92]:=
"mathematica_162.gif"

In[93]:=

"mathematica_163.gif"

Out[93]=

"mathematica_164.gif"

In[94]:=
"mathematica_165.gif"

Out[94]=
"mathematica_166.gif"

Out[95]=

"mathematica_167.gif"

Out[96]=

"mathematica_168.gif"

Out[97]=
"mathematica_169.gif"


Zajímavosti pro učitele

Mathematica 7 - Zajímavosti pro učitele

Interaktivní změna dokumentu

In[98]:=
"mathematica_170.gif"

Out[98]=
"mathematica_171.gif"

In[99]:=
"mathematica_172.gif"

Out[99]=
"mathematica_173.gif"

Převedení na formát .nbp

Mathematica umožnuje přes internet převést soubor na formát .nbp, který se dá zdarma prohlížet v Mathematica playeru. Ne všechny funkce, které použijete v Mathematice, jsou ale
v takovém souboru dostupné.

Převedení na html

Notebook lze převést na html stránku (jako text a obrázky).

Převedení do LaTeXu

Je možné převést jen určitý výraz příkazem TeXForm, případně převést celý dokument
za pomocí File/Save as. Při exportu celého dokumentu, zlobí zobrazování háčků. Zpracování kódu není úplně ideální, při zpracovávání LaTeXem se objevují chyby.

Převedení na formát rtf

Je možné převést celý dokument na formát rtf za pomocí File/Save as. Při exportu celého dokumentu, zlobí zobrazování zobrazování odmocnin. Celkově ale vypadá lépe, než export
do LaTeXu.

Wolfram Alpha

http://www.wolframalpha.com
Na této adrese je možné si zdarma za pomocí jádra programu Mathematica nechat vypočítat nejrůznější příklady. Příkazy se zadávají v angličině, je lepší používat syntax programu Mathematica.


Závěrečné shrnutí

Mathematica 7 - Závěrečné shrnutí

Výše nastíněné funkce jsou jen základní funkce programu, které by měl student znát,
pro snadnější práci s programem během studia. Samozřejmě, že Mathematica nabízí mnohem více funkcí a také ke všem funkcím je výborná nápověda (v angličtině). Mnoho funkcí jako např. Plot, případně Reduce mají množství nastavení, které můžeme nastavit tak, aby výsledek odpovídal našemu očekávání (např. změnit vzhled grafu, případně nastavit podmínky
pro řešené rovnice).


Doporučená literatura

Mathematica 7 - Doporučená literatura

Boccara N.: Esentials of Mathematica, Springer, 2007
Baumann G.: Mathematica for Theoretical Physics - Classical Mechanics and Nonlinear Dynamics, 2nd ed., Springer, 2005
Baumann G.: Mathematica for Theoretical Physics - Electrodynamics, Quantum Mechanics, General Relativity and Fractals, 2nd ed., Springer, 2005
Shingareva I., Lizárraga-Celaya C., Braselton J. P.:  Maple and Mathematica, Springer, 2007


Odkazy

Mathematica 7 - Odkazy

http://www.wolfram.com/
http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html
http://demonstrations.wolfram.com/
http://www.wolfram.com/broadcast/
http://mathworld.wolfram.com/
http://www.wolframalpha.com/


Soubory ke stažení

Mathematica 7 - Soubory ke stažení

Úvodní seznámení ve formátu pdf a formátu programu Mathematica 7 (nb) je možné stáhnout zde.