MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
  Mathematica
  Maple
Klasická elektrodynamika (2.r)
Klas. teorie záření
Numerická relativita
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)
Programování prakticky


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

NTMF048 — Použití systémů počítačové algebry ve fyzice

Probraná látka

 • Numerické hodnoty výrazů, přesnost, operace + - * / ^, základní funkce Sqrt, Sin, ..., ArcTan, ...
 • Komplexní čísla a funkce
 • Úpravy výrazů
 • Počítání s jednotkami
 • Výrazy a jejich úpravySimplify, Simplify+Assumptions, Factor, Collect, Expand, TrigExpand, TrigReduce, FunctionExpand, ComplexExpand
 • Použití Postfix //
 • FullForm, Plus, Times
 • Symbolické derivování, rozvoje do řad. Výpočty primitivních funkcí, určitých integrálů. Řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic.
  Použití N, D, Series, Integrate, Sum, Solve, FindRoot, DSolve
 • NDSolve (a zadání počátečních podmínek), Použití InterpolatingFunction
 • Set = vs SetDelayed :=
 • ReplaceAll /. , Rule -> RuleDelayed :>
 • Clear, ClearAll, =.
 • Funkce. f[a_,b_]:=..., Function, & # #1#2,, Použití Evaluate při definici funkcí
 • Grafy funkcí. Plot, ParametricPlot, ContourPlot a jejich nejdůležitější Options (PlotStyle, PlotRange, AspectRatio, ... )
 • Seznamy. Vytváření seznamů, procedurální a funkcionální procházení seznamů. Table, Range, RandomReal, Do, Map /@, Select, Sort, Split, Flatten
 • Základy použití Pattern : _ __ Real ?NumericQ ?(...&)
 • Module, Block, With
 • Matice, Základní operace lineární algebry Table, Dot . , LinSolve, Inverse, Eigen*
 • Manipulate, Animate
 • Import, Export

Příklady ze semináře

Další řešené problémy


Začínáte? — doporučená literatura + důležité odkazy

.