MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Klas. teorie záření
Numerická relativita
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)
Programování prakticky


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Klasická teorie záření - NTMF014

Obsah přenášky

 1. Nehomogenní vlnová rovnice. Řešení ve frekvenčním a časovém obraze.
 2. Nehomogenní Maxwellovy rovnice, Lienardovy-Wiechertovy potencilály, Jefimenkova-Feynmanova formule.
 3. Hertzovy potenciály. Elektromagnetické pole bodového časově proměnného elektrického a magnetického dipólu.
 4. Whittakerův teorém.
 5. TEM vlna podél vedení. Impedance vedení, frekvenční a časové řešení na úseku vedení.
 6. TE, a TM vlny v přímém vlnovodu. Disperze.
 7. Zářivé elektromagnetické pole ve sférických souřadnicích, vektorové harmoniky. Kulový rezonátor.
 8. Jednoduché antény. Věty o reciprocitě. Pocklingtonova a Hallénova rovnice. Principy numerického řešení.
 9. Thomsonův rozptyl. Rozptyl elektromagnetických vln na dielektrické sféře.
 10. Brzná síla.

Materiály k přednášce

Průběžně aktualizovaná verze poznámek k přednášce je zde.

Literatura

  A. Zangwil, Modern electrodynamics, ISBN 978-0521896979
.