Nový popis žížalího světa

23© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Diagramy v pídích

Situace je jasnější, pokud se obrázek žížalího světa vykreslí ve stejných jednotkách v obou směrech. Vyneseme-li vedle horizontální i vertikální souřadnici v pídích (přepočtenou z článků faktorem c), budou žížaly velmi vysoké a běžně skloněné žížaly budou vůči sobě pootočené zcela zanedbatelně. To způsobí, že jejich výška (a stejně tak šířka měřená v horizontrálním směru) budou efektivně stejné.

Ležící žížala však bude pootočena o konečný úhel a její natočení se již se projeví i při měření výšky prováděném běžnou žížalou, tj. při měření ležící žížaly ve vertikálním směru ve smyslu běžné žížaly.