Nový popis žížalího světa

25© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Výška, šířka a sklon

Nyní je již i jasné, jak se tranformuje výška a šířka měřená vzhledem k různým žížalám. Je potřeba si pouze uvědomit, jakým způsobem je výška a šířka definována.

Výška žížaly odpovídá rozdílu vertikální souřadnice hlavičky a ocásku. Je jasné, že pro natočenou žížalu tak dostaneme zkrácení takto měřené výšky faktorem cos α.

Obdobně šířka se měří v horizontálním směru a pro natočenou žížalu dojde k jejímu zvětšení.

Konečně, v případě tří vůči sobě natočených žížal se zřejmě skládají úhly, které spolu svírají. Užitím vzorce pro tangent součtu dostaneme vztah pro skládání směrnic.