Synchronizace hodin

38© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Synchronizace hodin modrých pozorovatelů ...

V předchozím výkladu jsme se seznámili s kauzální strukturou relativistického prostoročasu: události mohou být navzájem prostorupodobně, časupodobně či světelně položené. Prozatím se nám však ztratil pojem současnost. Co znamená, že jsou dvě události současné? Jak definovat současnost, když nemáme k dispozici libovolně rychlý signál, pomocí kterého bychom mohli synchronizovat hodiny v různých místech prostoročasu?

Hodiny si však můžeme synchronizovat i bez "nekonečně" rychlého signálu – pokud použijeme signál šířící se konečnou rychlostí. Musíme pouze provést korekci na dobu šíření.

Naše situace je navíc zjednodušena tím, že máme k dispozici výjimečný signál, na kterém se shodnou všichni pozorovatelé – referenční signál šířící se maximální možnou rychlostí.

Pro synchronizaci hodin v tuhém systému inerciálních pozorovatelů – v obrázku vyznačených modře – pak můžeme použít následující postup:

  1. Uvažujme dva pozorovatele a a o patřící do jednoho systému inerciálních pozorovatelů. Pozorovatel a vyšle v okamžik Z směrem k pozorovateli o referenční signál, tj. signál šířící se maximální možnou rychlostí. Zároveň začne měřit na svých ideálních hodinách čas.