Synchronizace hodin

43© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Zelený systém pozorovatelů

Jak jsme již diskutovali, existuje více tuhých systémů inerciálních pozorovatelů, které se navzájem se vůči sobě pohybují. Uvažujme vedle našeho "modrého" systému ještě další "zelený" systém.

Netriviální vlastností našeho prostoročasu je, že světočáry inerciálních pozorovatelů zeleného systému budou v modré inerciální soustavě posané jako rovnoběžné přímky (popsané lineární rovnicemi v souřadnicích t, x, y, z lišící se pouze absolutním členem). To opět odráží homogenitu prostoročasu okolo nás.