Synchronizace hodin

46© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Zelená soustava souřadnic

  1. Referenční signály od pozorovatelů o a o' (letící zpátky k pozorovatelům a a a') se opět pohybují prostoročasem společně. Zelený pozorovatel a' se však oproti modrému pozorovateli a pohybuje svému referenčnímu signálu naproti a zachytí ho již v okamžiku K'. Pozorovatel a' odečte na svých ideálních hodinách čas Δt' mezi událostmi Z' a K' a určí událost S' přesně v polovině mezi Z' a K'. (Událost S' se odehrála na světočáře pozorovatele a' čas Δt'/2 po události Z'.)
  2. Události S' a O' prohlásí zelení pozorovatelé za současné a přiřadí těmto událostem na svých hodinách stejný čas.
  3. Stejný postup synchronizování hodin provedou všichni zelení pozorovatelé a zkonstruují tak svoji nadplochu současnosti (v obrázku zelená, mírně skloněná horizontální přímka).

Okamžitě vidíme, že současnost zkonstruovaná zelenými pozorovateli je odlišná od té, zavedené modrými pozorovateli. Zdánlivě přirozený postup vede pro různé systémy inerciálních pozorovatelů k jiným výsledkům.