Relativistický popis

51© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Minkowského geometrie

Prostoročasový interval (dále též invariant) mezi dvěmi událostmi prostoročasu velmi připomíná vzorec pro kvadrát vzdálenosti mezi dvěma body euklidovského prostoru počítanou v pravoúhlých souřadnicích &ndash prostoročasový interval má navíc pouze znaménko minus před časovým členem. S výrazem pro euklidovskou vzdálenost jsme se již setkali v žížalím světě a nazývali jsme ho žížalí invariant. (Konstanta c v žížalím invariantu převáděla články na pídě obdobně jako rychlost světla c převádí sekundy na metry.)

Invariant vskutku hraje roli kvadrátu jakési vzdálenosti (či spíše pseudovzdálenosti, protože s2 může být i záporné). Geometrie určená touto pseudovzdáleností se nazývá Minkowského geometrie.

Fyzikální význam invariantu mezi dvěmi událostmi je následující: Pokud s2<0, události jsou položeny časupodobně, pokud s2>0, události jsou položeny prostorupodobně, a pokud s2=0 obě události jsou spojeny světelně. Význam číselné hodnoty s2 uvidíme později.