-December 13.-17 , 2004,  Plagát

                                                                                    fotky z tade

                                    - Fólie k prednáške konanej 29.4.2005 v Bratislave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavná stránka