RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.Curriculum vitae
   

Institute of Theoretical Physics
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
V Holesovickach 2
180 00 Praha 8
Czech Republic

e-mail: kolorenc (at) gmail.com
    kolorenc (at) mbox.troja.mff.cuni.cz

tel: +420 95155 2526Research


WoS ResearcherID

List of publications


Výuka

Rozcestník:

Zimní semestr 2020/2021

Termodynamika a statistická fyzika I
NTMF043

ZS 2020/2021: https://cesnet.zoom.us/j/97960974100?pwd=ODhxU1lpVnQ0c3FNTll4bE1ST0FGQT09
Meeting ID: 979 6097 4100
Passcode: 343006

Doporučená literatura:
 1. Fermi, E.: Thermodynamics (Dover, 1956)
  Zhruba pokrývá fenomenologickou část přednášky od základních termodynamických zákonů po zavedení entropie. Dostupná v knihovně MFF ve velmi omezeném množství.
 2. Callen, H. B.: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2nd ed., John Wiley & Sons, 1985)
  Základní kniha, dostupná v knihovně MFF. Pokrývá druhou část přednášky po zavedení entropie.
 3. Luscombe J. H.: Thermodynamics (CRC Press, 2018)
  Výborná kniha pokrývající až na pár témat celý kurz termodynamiky.
  Přístupné elektronicky na Portálu e-knih (Ebook Central).
 4. Kurz statistické fyziky Davida Tonga (Cambridge)
  Strukturou budování teorie neodpovídá tomuto předmětu, vychází primárně ze statistické fyziky. Jedná se ovšem o výborný ucelený kurz hodný pozornosti, včetně dobře čitelného přehledu fenomenologické termodynamiky. Volně dostupné studijní texty.
 5. Kardar, M.: Statistical Physics of Particles (Cambridge, 2007)
  Přdedevším kapitoly 3 (Liouvillův teorém) a 4. Stručné, ale i tak více než odpovídá kapacitě tohoto semestru. K dispozici jako kurz zde.
 6. Swendsen, R. H.: An Introduction to Statistical Mechanics and Thermodynamics (2nd Ed., Oxford Graduate Texts)
  Obsáhlejší než [3] a [4], koncepčně ale nejblíže statisticko-fyzikální části přednášky.
 7. Huang, K.: Statistical mechanics (Wiley, 1987)
  Klasická kniha, také dobrá alternativa (kapitoly 6,7, možná 8).

Průběh zkoušky a požadavky.
Požadavky na zápočet

Obsah přednášek (s odkazy na poznámky).

Zadání domácích úloh: #1 (do 20.10.), #2 (do 10.11.), #3 (do 24.11.), #4 (do 5.1.)
Náhradní domácí úlohy: náhradní #1, náhradní #2
Poznámky k přednášce 2020/21:
Doplňky:Teorie grup a její aplikace ve fyzice
NTMF061

ZS 2020/2021: https://cesnet.zoom.us/j/95514581673?pwd=QldFTWpXemYzUFJOaGRheWhtd085UT09
Meeting ID: 955 1458 1673
Passcode: 237085

Doporučená literatura:
 1. Cornwell J. F.: Group Theory in Physics, Volumes I and II (Academic Press, London 1984)
 2. Litzman O., Sekanina M.: Užití grup ve fyzice (Academia, Praha 1982)
 3. Sternberg S.: Group Theory and Physics (Cambridge, 1994)
 4. Hamermesh M.: Group Theory and its Application to Physical Problems (Addison-Wesley 1962)
 5. Isham, C. J.: Modern Differential Geometry for Physicists, 2nd Ed. (World Scientific, Singapore 1999)
 6. Fecko, M.: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (IRIS, Bratislava 2004)
 7. Ma, Z.-Qi: Group Theory for Physicists (World Scientific, New Jersey 2007)
Knihy [1] and [2] mohou sloužit jako hlavní literatura ke kurzu, především pro základní teorii, teorii reprezentací a konečné grupy. Kniha [5] obsahuje srozumitelný přehled geometrického přístupu k Lieovým grupám (kapitola 4). Kapitoly 2 a 3 mohou zároveň posloužit jako úvod do diferenciální geometrie.

Požadavky ke zkoušce
Zkouška bude probíhat prezenčně na ÚTF při dodržení hygienických předpisů. V případě požadavku na distanční zkoušení (ze závažných důvodů) mne kontaktujte. Předpokladem účasti na zkoušce je získání zápočtu.

Požadavky na zápočet
Obsah přednášek (s odkazy na poznámky).

Zadání domácích úloh: #1 (do 23.10.), #2 (do 13.11.), #3 (do 4.12.), #4 (do 8.1.)
Poznámky k přednášce 2020/21:
Doplňky:
Zajímavé odkazy:

Výuka - archiv