Budování prostoročasu

32© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Vztah mezi inerciálními pozorovately

Systémů inerciálních pozorovatelů existuje v prostoročase více. Po zavedení inerciálních souřadnic uvidíme, že tyto systémy se vůči sobě pohybují rovnoměrně přímočaře.

Veškerá naše experimentální zkušenost ukazuje, že platí princip ekvivalence inerciálních systémů: všechny inerciální systémy si jsou rovnocené, nelze mezi nimi vybrat nějaký význačný, významnější než všechny ostatní. Každý experiment přípravený v jednom inerciálním sytému lze obdobně připravit a provést i v libovolném jiném inerciálním systému.

V prostoročasovém diagramu jsou dva inerciální sytémy reprezentované systémem rovnoběžných přímek. Přímky různých systémů (v našem diagramu modré a zelené) jsou vůči sobě skloněné.

Inerciální systémy pozorovatelů dávají prostoročasu tzv. inerciální strukturu – specifickým způsobem provazují různé oblasti prostoročasu. Nahrazují jistým způsobem pojem absolutního klidu. V prostoročasu nemá smysl říci, že nějaký pozorovatel je v klidu. Jediné, co můžeme říci, že pozorovatel je v klidu vůči nějakému inerciálnímu systému.