Úvodní seznámení Sbírka příkladů


PhD studium
Mathematica pro učitele
Mathematica pro fyziky
Metody práce s matematickými programy
Konference a prezentace


Magisterské studium

Úvodní seznámení

Sbírka příkladů
Hyperboloid

Metody práce s matematickými programy

V dnešní době dosáhly matematické programy jako je Mathematica a Maple takové úrovně, že je lze velmi efektivně využívat nejen ve ve výzkumu, ale i při výuce a vzdělávání studentů.

Použití programů pro symbolické výpočty při řešení příkladu - Symbolicky (analyticky)

Zapojení matematické programu Popis metody Přepokládané výhody Přepokládané nevýhody
(0) Žádné
(1) Určování číselných hodnot (i s jednotkou)
(2) Počítání obtížnějších partií příkladů např. u pohybu vyřeším diferenciální rovnici, dále už ale řeším příklad ručně
(3) Počítání celého příkladu za pomoci matematického programu
(4) Zobecnění řešení obecné postupy pro danný typ příkladu, zobecnění řešení, zkoumaní řešení pro různé parametry.

Kategorie pro matematické programy v závislosti na časovém sledu

Použití programu v časovém sledu Popis metody Předpokládané výhody Předpokládané nevýhody
Použití programu před řešením ručně. Spočtu celé řešení příkladu pomocí matematického programu a pak ručně.
Použití programu během řešení ručně. Počítám ručně a průžně si kontroluji výpočty matematickým programem
Počítám ručně do doby, než narazím na obtížný problém - např. výpočet wronského determinantu matice 3x3. Nechám si vyřešit tento problém matematickým programem a dále pokračuji v řešení ručně.
Počítám ručně do doby, než narazím na neřešitelný problém - např. diferenciální rovnice, která nemá analytické řešení. Zbytek řešení příkladu je poté jen za pomoci matematického programu, případně můžu řešení rovnice aproximovat a opět počítat ručně, je-li to možné.
Použití programu po vypočtení příkladu ručně. Celý příklad spočtu ručně a pak kontrola pomocí matematického programu