Seminář atomové fyziky
jaro 2019Proběhlé semináře:

5. března 2019
Simplified model to treat the electron attachment of complex molecules
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky
12. března 2019
Aspects of nuclear dynamics of molecules in intense laser fields and resonant electron collisions with biomolecules in electronically excited states
Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky
19. března 2019
Effects of environment on interatomic Coulombic decay (ICD) -- Parisian project: Interference effects in mediated ICD
Mgr. Petra Votavová
Ústav teoretické fyziky
2. dubna 2019
Dva analyticky řešitelné modely dvouelektronových atomů
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky
9. dubna 2019
Neadiabatická dynamika
Mgr. Jiří Trnka
Ústav teoretické fyziky
30. dubna 2019
Neadiabatická dynamika II
Mgr. Jiří Trnka
Ústav teoretické fyziky
7. května 2019
Dvoustavový 2D model vibrační dynamiky a jeho numerické řešení
Mgr. Jan Dvořák
Ústav teoretické fyziky

Karel Houfek                                                                                                  Martin Čížek


© 8. května 2019; Karel Houfek <karel.houfek@mff.cuni.cz>