Klasická elektrodynamika

NOFY126

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

LS: 2/2 Z Zk - jaro 2021

Anotace:

Maxwellovy rovnice. Statické a stacionární přiblížení. Časově proměnné pole, elektromagnetické záření. Relativistická formulace. Zákony zachování. Matematické metody řešení.

Přednáška navazující na NOFY018. Přednáška je určena pro druhý ročník bakalářského studia fyziky.

Přednáška v současné akreditaci plně nahrazuje dřívější předmět NOFY026. Pod tímto kódem můžete nalézt informace z minulých let.

Konání přednášky:

Přednáška se koná v pondělí od 9:00 do 10:30 hodin v posluchárně T2 v Tróji.

Cvičení jsou rozvržena v termínech:

Přednášku doplňuje předmět NOFY070 - Proseminář z teoretické fyziky, který se koná v pondělí od 16:30 do 18:00 hodin (v případě prezenční výuky v posluchárně T1 v Tróji).

Vzhledem k epidemiologické situaci se přednáška i cvičení konají distančně.

Přednáška

Kurz bude po celý semestr probíhat formou standardního výkladu na tabuli. Jelikož platforma Zoom neposkytuje záruku kvalitního a čitelného přenosu obrazu, jsou přednášky živě streamovány a nahrávány. Stream a záznamy jsou k dispozici na stránce určené pro zapsané studenty.

Zároveň se živým streamem je vždy otevřena chatová diskuze pomocí aplikace sli.do. Zde mohou studenti vznášet okamžité dotazy k přednášce.

Konzultace

Po dobu distanční výuky se konají každé pondělí v 16:30 konzultace pro zájemce a to pomocí platformy Zoom. Zoomovská schůzka je otevřená vždy minimálně 10 minut, v případě zájmu samozřejmě déle.

(V této době je rozvržen Proseminář z teoretické fyziky. Během distanční výuky je proseminář přednahráván a záznamy přednášek jsou k dispozici na webu předmětu. Zájemci o konzultace z Klasické elektrodynamiky tak mohou přednášky prosemináře shlédnout po skončení konzultací či podle svých možností.)

Po dohodě s cvičícími jsou samozřejmě možné i individuální konzultace.

Cvičení

Distanční cvičení probíhají pomocí platformy Zoom. Před cvičením jsou zveřejňovány problémy, které se následně na cvičení řeší. Předpokládá se aktivní účast při řešení problémů, což bude zohledněno i při udělování zápočtů - viz podmínky pro zápočet.

Cvičení jsou nahrávána a záznamy vybraných řešení problémů jsou k dispozici.

Podmínky pro zápočet a zkoušku:

Zápočet

Zápočet ze cvičení je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. Podmínkou pro udělení započtu je zisk alespoň 50 bodů.

Během semestru bude možné získat celkem cca 100 bodů určujících nárok na zápočet. Proběhne jedna písemka (40 bodů + bonusy) a budou zadány dvě domácí úlohy (2x 10 bodů + bonusy). Za účast na cvičeních bude možné získat až 10 bodů (1 bod za cvičení). Za aktivní účast na cvičení lze získat až 30 bodů + bonusy.

Body bude možno získat i v průběhu zkouškového období za řešení doplňkové/opravné písemky.

Zkouška

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění (méně než 8 bodů z maxima 40 bodů) znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.

Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní (vyjma případu, že student splňuje podmínku pro odpuštění písemky – viz dále). Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část zkoušky je odpuštěna, pokud student dosáhne 90 bodů.

Různé

Získané body lze nalézt po zalogování v SISu v modulu Studijní mezivýsledky.

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus:

Související předměty:

Přednášku doplňuje předmět NOFY070 - Proseminář z teoretické fyziky, který se koná v pondělí od 16:30 do 18:00 hodin. Po dobu distanční výuky budou k dispozici přednahrané přednášky, v případě prezenční výuky se přednáška koná v posluchárně T1 v Tróji.

Teorie elektromagnetického pole je přirozeným základem mnoha dalších předmětů. Mezi nimi zmiňme přednášky týkající se teore záření: NTMF014 - Klasická teorie záření a NTMF070 - Zářivé procesy v astrofyzice.

Další důležitou aplikací teorie elektromagnetického pole je teorie plazmatu: NTMF020 - Základy teorie plazmatu.

Z pokročilejších přednášek zmiňme: NTMF022 - Teorie kalibračních polí, která zobecňuje elektromagnetické pole pro tzv. nekomutující kalibrační symetrie.

Materiály k přednáškám:

Studijní text

Doplňkové materiály

`Handouty' k předmětu Proseminář teoretické fyziky (NOFY070):

Proseminář z matematických metod fyziky

Literatura: