MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
  Sylabus přednášky
  Poznámky k přednáškám
  Zadání domácích úloh
  Ukázka příkladů ze zkoušky
Klas. teorie záření
Numerická relativita
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)
Programování prakticky


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Podklady pro LS 2020

Přednášky

  • 16.3. 2020 -- Elektrostatika (kapacity, Greenovy věty, metoda fiktivních nábojů) -- youtube
  • 23.3. 2020 -- Elektrostatika (kulová inverze, separovaná řešení Laplaceovy rovnice ve sférických souřadnicích, kulové funkce, multipólový rozvoj) -- youtube
  • 30.3. 2020 -- Magnetismus (Ampérův zákon, Biot-Savart-Laplace, silové působení proudů, dipólový moment.) -- youtube
  • 6.4. 2020 -- Magnetismus (Elektrická indukce, magnetická intenzita, Maxwellovy rovnice na rozhraní prostředí.) -- youtube
  • 20.4. 2020 -- Magnetismus (Energie magnetického pole) a elektromagnetická indukce-- youtube
  • 27.4. 2020 -- Elektromagnetická indukce a skinový jev. Maxwellovy rovnice pro potenciály. Coulombova a Lorenzova kalibrace -- youtube
  • 4.5. 2020 -- Elektromagnetické vlny. Homogenní vlnová rovnice, rovinná EM vlna. Telegrafní rovnice. Plazmová frekvence, disperzní prostřední. Fázová a grupová rychlost. -- youtube (a pracovní sešit (12 MB) s animacemi řešení vlnové rovnice)
  • 11.5. 2020 -- Elektromagnetické pole v prostoru vymezém dokonalým vodičem. Helmhotzova rovnice. Řešení nehomogenních vlnových rovnic. Greenova funkce vlnové rovnice. -- youtube
  • 18.5. 2020 -- Záření urychleného náboje a časově proměnného dipólu. Brzná síla. -- youtube

Organizační poznámky

Specifické informace ke cvičení byly rozesílány spolu se zadáním úloh emailem.

Tabulku se získanými a převedenými body naleznete zde.

Poznámky k přednáškám z klasické elektrodynamiky.

Souhrn poznámek k přednáškám (z roku 2020) najdete zde

Zde jsou jednotlivé části:
1. Elektrostatika.
2. Stacionární a kvazistacionární přiblížení Maxwellových rovnic.
3. Maxwellovy rovnice I.
4. Homogenní Maxwellovy rovnice II.
5. Nehomogenní Maxwellovy rovnice a elektromagnetické záření.
Sylabus v pdf

Poznámky k cvičením z klasické elektrodynamiky.

1. Elektrostatika. Sfericke_Souradnice.nb Kapacity. (Dvě kuličky *.nb a *.pdf) Multipólový rozvoj. Elektrostatická indukce (ESD v LIGO).
Obrázky polí a některé výsledky příkladů ze cvičení najdete také zde.
2. Pole stacionárních proudů
3. Kvazistacionární pole (nahrazuje dřívější úlohu o poli solenoidu).
4. Homogenní vlnová rovnice.

Literatura

Je dostupné nepřeberné množství učebnic elektrodynamiky. Za nejlepší považuji [1], velmi vlivná je učebnice [2]. Rozsah obou učebnic je ale velký a i když se soustředíte jen na odpřednášenou látku, netrpělivého studenta může rozsah odrazovat. O něco stučněji lze většinu látky nalézt v Kvasnicově učebnici [4]. Mnoho z odpřednášené látky je k nalezení i základních učebnicích [3], [6]. Dovednosti ve výpočtu příslušných integrálů lze procvičit s pomocí [5]. Nejstručnější text pokrývající odpřednášenou látku je soubor poznámek k přednášce výše.

[1] Zangwill, A.: Modern eletrodynamics, Cambridge University Press, 2012.
[2] Jackson, J. D.: Classical electrodynamics, John Wiley & Sons, 1962-1999.
[3] Griffiths, D. J., Introduction to Electrodynamics, Cambridge University Press, 1981-2017.
[4] Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia Praha, 1985.
[5] Novotný, D., Fišer, K.: Sbírka příkladů z teorie elektromagnetického pole, II.díl, PF v Ústí n.L., 1991.
[6] Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, Karolinum 2013..