MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
  Sylabus přednášky
  Poznámky k přednáškám
  Zadání domácích úloh
  Ukázka příkladů ze zkoušky
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti


Poznámky k přednáškám z klasické elektrodynamiky.

Souhrn poznámek k přednáškám najdete zde

Zde jsou jednotlivé části:
1. Elektrostatika.
2. Stacionární a kvazistacionární přiblížení Maxwellových rovnic.
3. Maxwellovy rovnice I.
4. Homogenní Maxwellovy rovnice II.
5. Nehomogenní Maxwellovy rovnice a elektromagnetické záření.

Pozn.: Rady, na co si u zkoušky dát pozor (nepřehlédněte !).
Sylabus v pdf

Poznámky k cvičením z klasické elektrodynamiky.

1. Elektrostatika. Kapacity. (Dvě kuličky *.nb a *.pdf) Multipólový rozvoj. Elektrostatická indukce (ESD v LIGO).
Obrázky polí a některé výsledky příkladů ze cvičení najdete také zde.
2. Pole stacionárních proudů
3. Kvazistacionární pole (nahrazuje dřívější úlohu o poli solenoidu).
4. Homogenní vlnová rovnice.


.