MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
  Sylabus přednášky
  Poznámky k přednáškám
  Zadání domácích úloh
  Ukázka příkladů ze zkoušky
Klas. teorie záření
Numerická relativita
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)
Programování prakticky


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Záznam přednášek

 1. Pole, polní rovnice elektrostatiky. Záznam přednášky
 2. Hustota bodového náboje jako distribuce. Záznam přednášky
 3. Potenciál nabité přímky a roviny jako řešení Greenovy úlohy. Záznam přednášky
 4. Symetrie vektorovéjo pole. Křivočaré souřadnice. Divergence. Záznam přednášky
 5. Sferoidální souřadnice, kapacita vodivého kruhového disku. Greenovy věty. Záznam přednášky
 6. Matice kapacit. Jednoznačnost potenciálu. Energie elektrostatického pole. Metoda zrcadlení. Záznam přednášky
 7. Metoda zrcadlení pro vodivou sféru. Separace Laplaceovy rovnice ve sférických souřadnicích. Kulové funkce. Formální multipólový rozvoj. Záznam přednášky
 8. Multipólový rozvoj elektrostatického pole. Záznam přednášky (místy zvuk obsahuje rušení)
 9. Biotův Savartův a Laplaceův vzorec. Ampérův zákon v integrálním tvaru. Záznam přednášky

Poznámky k přednáškám z klasické elektrodynamiky.

Souhrn poznámek k přednáškám najdete zde

Zde jsou jednotlivé části:
1. Elektrostatika.
2. Stacionární a kvazistacionární přiblížení Maxwellových rovnic.
3. Maxwellovy rovnice I.
4. Homogenní Maxwellovy rovnice II.
5. Nehomogenní Maxwellovy rovnice a elektromagnetické záření.
Sylabus v pdf

Poznámky k cvičením z klasické elektrodynamiky.

 1. Elektrostatika
 2. Pole stacionárních proudů
 3. Kvazistacionární pole (nahrazuje dřívější úlohu o poli solenoidu).
 4. Homogenní vlnová rovnice.

Literatura

Je dostupné nepřeberné množství učebnic elektrodynamiky. Za nejlepší považuji [1], velmi vlivná je učebnice [2]. Rozsah obou učebnic je ale velký a i když se soustředíte jen na odpřednášenou látku, netrpělivého studenta může rozsah odrazovat. O něco stučněji lze většinu látky nalézt v Kvasnicově učebnici [4]. Mnoho z odpřednášené látky je k nalezení i základních učebnicích [3], [6]. Dovednosti ve výpočtu příslušných integrálů lze procvičit s pomocí [5]. Nejstručnější text pokrývající odpřednášenou látku je soubor poznámek k přednášce výše.

[1] Zangwill, A.: Modern eletrodynamics, Cambridge University Press, 2012.
[2] Jackson, J. D.: Classical electrodynamics, John Wiley & Sons, 1962-1999.
[3] Griffiths, D. J., Introduction to Electrodynamics, Cambridge University Press, 1981-2017.
[4] Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia Praha, 1985.
[5] Novotný, D., Fišer, K.: Sbírka příkladů z teorie elektromagnetického pole, II.díl, PF v Ústí n.L., 1991.
[6] Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, Karolinum 2013.Záznam přednášek z LS 2019/2020

 • 16.3. 2020 -- Elektrostatika (kapacity, Greenovy věty, metoda fiktivních nábojů) -- youtube
 • 23.3. 2020 -- Elektrostatika (kulová inverze, separovaná řešení Laplaceovy rovnice ve sférických souřadnicích, kulové funkce, multipólový rozvoj) -- youtube
 • 30.3. 2020 -- Magnetismus (Ampérův zákon, Biot-Savart-Laplace, silové působení proudů, dipólový moment.) -- youtube
 • 6.4. 2020 -- Magnetismus (Elektrická indukce, magnetická intenzita, Maxwellovy rovnice na rozhraní prostředí.) -- youtube
 • 20.4. 2020 -- Magnetismus (Energie magnetického pole) a elektromagnetická indukce-- youtube
 • 27.4. 2020 -- Elektromagnetická indukce a skinový jev. Maxwellovy rovnice pro potenciály. Coulombova a Lorenzova kalibrace -- youtube
 • 4.5. 2020 -- Elektromagnetické vlny. Homogenní vlnová rovnice, rovinná EM vlna. Telegrafní rovnice. Plazmová frekvence, disperzní prostřední. Fázová a grupová rychlost. -- youtube (a pracovní sešit (12 MB) s animacemi řešení vlnové rovnice)
 • 11.5. 2020 -- Elektromagnetické pole v prostoru vymezém dokonalým vodičem. Helmhotzova rovnice. Řešení nehomogenních vlnových rovnic. Greenova funkce vlnové rovnice. -- youtube
 • 18.5. 2020 -- Záření urychleného náboje a časově proměnného dipólu. Brzná síla. -- youtube
.