MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Klas. teorie záření
Numerická relativita
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Zadání domácích úloh
  Užitečné programy
  Body z domácích úloh
  Příklady ze cvičení
  Příklady ze cvičení v C
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)
Programování prakticky


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Cvičení z Programování pro fyziky


Domácí úlohy

Upozornění na zadání domácích úloh dostávají v SISu zapsaní studenti emailem.

Instrukce k instalaci prostředí pro psaní, spouštění a ladění programůPro informaci zde ponechávám instrukce a příklady z minlých let.

Pro informaci studentů, kteří nenavštěvují cvičení, jsou zde uvedeny domácí úlohy, které jsem během semestru studentům zadal. Pokud odevzdají řešení těchto úloh, nepotřebují studenti psát semestrální práce.
Protože někdy každý student dostane trochu jiné zadání, jsou zde příklady uvedeny jen pro informaci. Pokud chcete za příklad dostat body, řešte úlohy, které naleznete na stránce pro individuální zadávání a odevzdávání úloh. O možných alternativách si můžete přečíst v návodu Jak získat zápočet z programování .


Studenti, které by vzhledem k jejich znalostem postupné řešení několika jednodušších úloh nebavilo, mohou samozřejmě požádat kdykoli během semestru o zadání zápočtové práce.

ZS 2021/2022

 1. Úvod - jednoduchý program ilustrující pythagorejské trojice. Zadání.
 2. Dva cykly a jeden if. Přesměrování výstupu. Gnuplot. Zadání
 3. Trojúhelníky a rekurze. Zadání.
 4. Funkce a její kořen. Zadání.
 5. Hypocykloida 4D. Zadání.
 6. Pružné srážky. Zadání (Výchozí kód v Pascalu a výchozí kód v C++).

ZS 2020/2021 

 1. Úvod - jednoduchý program vypisující první diference druhých mocnin. Zadání.
 2. Cykly - Výpočet hodnoty řetězového zlomku. Zadání.
 3. Cykly a složené příkazy. Čitelnost kódu. Zadání.
 4. Dva cykly a jeden if. Přesměrování výstupu. Gnuplot. Zadání
 5. Trojúhelníky a rekurze. Zadání.
 6. Řetězovka. Zadání (Výchozí kód v Pascalu a výchozí kód v C++).
 7. Pružné srážky. Zadání (Výchozí kód v Pascalu a výchozí kód v C++).
 8. Kirchhofovy zákony. Konstrukce soustavy rovnic.Zadání.
 9. Metoda Monte Carlo.Zadání.
 10. Newtonovy (obyčejné diferenciální) pohybové rovnice.Zadání.

ZS 2019/2020 

1. Rozcvička - Cyklus, podmínka a sčítání velkých čísel
2. Průvěs řetězovky - Jednoduchý program s několika funkcemi
3. Povrch trojosého elipsoidu - Ilustrace analýzy časové náročnosti výpočtu
4. Resonanční obraze - Setavení a řešení soustavy lineárních rovnic. Zpracování vektoru řešení. (Animace pro různé hodnoty kappa, ukázka správného formátování výstupu: data.txt ).
5. Učíme se řešit diferenciální rovnice - trojhvězda

ZS 2018/2019 

1. Rozcvička - Dva cykly, podmínka a pár čar
2. Delší program - několik funkcí a hledání kořenů
3. Delší výpočet - Povrch trojosého elipsoidu
4. Lineární algebra - Hilbertova matice
5. DvojkyvadloZS 2017/2018 

1. Rozcvička - Cykly a podmínka
2. Učíme se psát funkce a hledat jejich kořeny - Řetězovka
3. Učíme se zacházet s poli - hypocykloida
4. Učíme se řešit diferenciální rovnice - trojhvězda
5. Učíme se počítat průměry čísel - síla mezi magnetyZS 2016/2017 

1. Rozcvička dělením
2. Jednoduchý progam - Želva na procházce
3. Píšeme funkce a hledáme kořeny
4. Pole a rekurze - Hledáme cestu v bludišti
5. DvojkyvadloZS 2015/2016 

1. Rozcvička - Dva cykly a podmínka
2. Jedna funkce lepší než druhá - Obvod křivky
3. Matice a vektory - hypocykloidy čtyřech dimenzích
4. Monte Carlo
5. Slunce-Země-MěsícZS 2014/2015 

1. Rozcvička - Graf funkce
2. O něco složitější funkce
3. Hledání kořenů
4. Matice a vektory - hypocykloidy čtyřech dimenzích
5. Fyzika - Jak dohodit pingpongovým míčkem co nejdál

ZS 2010/2011 

1. Rozcvička - Parametrická křivka
2. Rekurzivní funkce - Malujeme fraktál.
3. Matice a vektory - Lissajous ve čtyřech dimenzích
4. Fyzika - Jak dohodit pingpongovým míčkem co nejdál

ZS 2009/2010 

1. Rozcvička - Polynom ve dvou proměnných (do 5.11.2009)
2. Jednoduché funkce - Obvod parametrické křivky (do 15.12.2009)
3. Používáme hotové funkce a procedury - Rezonanční obrazce na membráně

Vaše otázky k úloze 3

Co to jsou ty vlastní vektory?
Jsou to oblíbené vektory té které matice. Zatímco ostatní vektory se působením matice různě otáčejí, u svých oblíbených tedy vlastních vektorů matice jen mění délku. V této úloze však stačí jednoduše přepokládáat, že jsou ty vektory, jejichž seznam vám vypadne z dodadné funkce VlastniHodnotyaVektory .
Proč mám tedy psát program, když ta hlavní funkce je už napsaná?
Jde o zcela běžnou situaci, kdy váš program musí připravit data pro nějakou standardní metodu a získané výsledky pak zase interpretovat. Navíc je zde ukázka toho, že pořizování seznamů něčeho vás může potkat i ve fyzice, ne jen v bance.
Nerozumím pořádně kostrukci C++ typů skrze array<double>
Pořádný výklad šablon C++ (angl. templates) by se nám na cvičení nevešel. Používáme to jako náhradu dynamických polí (array of real) z Delphi. Alternativně můžete celou úlohu řešit s pomocí polí fixní velikosti, jak je navrženo v uloha3b.cpp . Matice jsou ale v tomto případě natolik velké, že je potřeba je deklarovat jako globální nebo statické proměnné.


ZS 2008/2009 

1. Rozcvička - Parametrická křivka (do 2.11.2008)
2. Jednoduchá funkce - konečné Fourierovy řady (do 27.11.2008)
3. Delší výpočet - Skalární Fresnelova difrakce (do 3.1.2009)
4. Fyzika - Jak dohodit pingpongovým míčkem co nejdál


ZS 2006/2007 

1. Rozcvička - Parametrická křivka
2. Jednoduchý progam - Želva na procházce
3. Jednoduché funkce - Obvod parametrické křivky
4. Matice a vektory - Lissajous ve čtyřech dimenzích
5. Fyzika - Magnetické pole v okolí permanentních magnetů


ZS 2005/2006

1. Rozcvička s polynomy
2. Cykly, cykly, cykly a něco s procedurou (příklad výsledného obrázku)
3. Matice a vektory ve čtyřech dimenzích
4. Obvod trojlístku, extrapolace a moduly
5. Síla mezi dvěma permanetními magnety

a ze ZS 2004/2005 

1. Rozcvička bez počítače
2. Rozcvička s počítačem
3. Malujeme polynomy
4. Cykly a čtverečky
5. Numerika: naivní exponenciála matice
6. Numerika: naivní obvod elipsy, extrapolace, moduly
7. Fyzika: Perihelium Merkura
 

.