MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Zadání domácích úloh
  Užitečné programy
  Body z domácích úloh
  Příklady ze cvičení
  Příklady ze cvičení v C
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Caption bar

Seznam vybraných programů ze cvičení.


Příklady ze cvičení

 1. UzBezim.lpr - Minimální program.
 2. NSD.lpr - Euklidův algoritmus pro výpočet NSD.
 3. CyklusWhile1.lpr - Program s cyklem.
 4. CyklusWhile2.lpr - Program s cyklem while.
 5. CyklusRepeat.lpr - Program s cyklem repeat.
 6. CyklusFor.lpr - Program s cyklem for.
 7. Nasobilka.lpr - Program s dvěma cykly (tabulka malé násobilky).
 8. Podminky.lpr - Program s dvěma cykly a podmínkou.
 9. GrafSin.lpr - Malujeme graf funkce.
 10. RadaSin.lpr - Malujeme graf funkce.
 11. ZubataFunkce.lpr - Malujeme graf funkce bez derivace.
 12. ParamOdkazem.lpr - Předáváme argumenty odkazem.
 13. BodyCtverce.lpr - Vracíme výsledek přes argumenty předávané odkazem (varianta: ViceCtvercu.lpr).
 14. KorenyFunkce.lpr - Hledáme kořeny funkce.
 15. Faktorial.lpr - Rekurzivní výpočet faktoriálu.
 16. Fibonacci1.lpr - Rekurzivní výpočet členů Fibonacciho řady. (Strašně pomalé!).
 17. Fibonacci2.lpr - Výpočet členů Fibonacciho řady cyklem (a bez polí).
 18. Legendre.lpr - Výpočet hodnot Legenderova polynomu z Bonnetovy rekurentní formule (ale bez rekurze).
 19. cv09a_det.lpr - Výpočet determinantu matice.
 20. cv10a_matice.lpr - Matice různých velikostí v jednom programu.
 21. cv10c_komplex.lpr - Záznam. Komplexní čísla. Přetížené operátory.
 22. cv10d_mandel.lpr - Zajímavá posloupnost komplexních čísel. Mandelbrotův fraktál.
 23. cv11a_ODE1.pas Dif. rovnice - 1. Princip a chyba Eulerovy metody
 24. cv11b_ODE2.pas Matematické kyvadlo - 2. Eulerova metoda pro dif. rovnici 2. řádu
 25. cv11c_ODE2.pas Matematické kyvadlo - 3. Oddělení numerické metody a řešené rovnice
 26. cv11e_ODE3.pas Planeta - 4. Soustava čtyř dif. rovnic.
 27. blud_lifo.pas Bludiště I.
 28. blud_lifo.pas Bludiště II.


Příklady 2017

 1. cv01b.dpr - Tabulka třetích mocnin, cyklus while.
 2. cv01c.dpr - Tabulka třetích mocnin, cyklus repeat.
 3. cv01d.dpr - Tabulka třetích mocnin, cyklus for.
 4. cv01e.dpr - Součet geometrické řady.
 5. cv01f.dpr - Dva vnořené cykly, malá násobolka.
 6. cv02a.dpr - Cyklus pro počítání součtu řady.
 7. cv02b.dpr - Cyklus vypisující tabulku funčních hodnot.
 8. cv02b.dpr - Cyklus vypisující tabulku funčních hodnot funkce sin(1/x).
 9. cv05a_ctverec.lpr - Předávání parametrů odkazem.
 10. cv06a_pole.lpr - Pole a 3D vektory, základní operace.
 11. cv07_ruznapole.lpr - Používáme pole jako parametry.
 12. cv11planeta.lpr - Řešení pohybových rovnic planety.
 13. cvDifRov.zip - sedm příkladů nastiňujících zejména programátorské fígle související s numerickým řešením obyčejných diferencálních rovnic. Poznámky ke cvičení.
 14. cv12_random.lpr - Náhodná čísla. Průměry výstupu generátoru náhodných čísel.
 15. cv12_kosikova.lpr - Náhodná čísla. Rozdělení výstupu generátoru náhodných čísel do košů.
 16. cv12_teziste.lpr - Náhodná čísla. Výpočet těžiště polokoule.


Příklady 2016

 1. UzBezim.dpr - kód nejjednoduššího programu.
 2. cv2a.dpr, cv2b.dpr, cv2c.dpr - Euklidův algoritmus pro největší společný dělitel (různé verze).
 3. cv2rada.dpr - Součet řady pro π.
 4. cv02NasobilkaRepeat.dpr, cv02NasobilkaWhile.dpr, cv02NasobilkaFor.dpr - Varianty programu s vnořenými cykly. Logické výrazy.
 5. cv3sin.dpr - Funkce. Výpočet součtu řady.
 6. StihackaSpatne.dprStihackaDobre.dpr - příklad na předčasnou ztrátu hodnoty v přiřazovacím příkazu.
 7. Riemann.dpr - Spojitá funkce, co nemá skoro nikde derivaci.
 8. SoucetRadySin.dpr - Funkce počítající mocninnou řadu (a jak se záměrně obejít bez funkce pro mocnění).
 9. cv05_FourierovaRada.dpr - Rozcvička: Funkce počítající harmonickou sumu.
 10. cv06StihackaVar.dpr - Předávání parametrů odkazem.
 11. Faktorial.dpr - běžná a rekurzivní verze funkce realizující výpočet faktoriálu. Aserce.
 12. Fibonacci1.dpr - rekurzivní a z podstaty šíleně pomalá realizace funkce vracející n-tý člen Fibonacciho posloupnosti.
 13. Fibonacci2.dpr - obvyklá školní verse funkce vracející n-tý člen Fibonacciho posloupnosti.
 14. LegendreP.dpr - Legenderovy polynomy jsou definovány podobně jako Fibonacciho čísla pomocí rekuzního vztahu, proto puožíváme i podobn algoritmus jako u Fibonacci2.
 15. Koreny.dpr - Hledani korenu pulenim intervalu a Newtonovou metodou.
 16. cv08Duplo.dpr - Pole. Procházení, hledání duplicit. Příkaz break.
 17. cv09_Sito.dpr - Pole. Eratostenovo síto. Hledání nejdelších mezer mezi prvočísly.
 18. cv10_Sito.dpr - Pole. Eratostenovo síto. Statistika mezer mezi prvočísly.
 19. cv11_Interpolace.dpr Lagrangeův interpolační vzorec.
 20. cv11_Obvod.dpr Obvod parametricky zadané křivky (Program budeme ještě vylepšovat...).
 21. baccab.pas - Pole a 3D vektory, základní operace.
 22. cmplx.pas - Komplexní číslo jako záznam, základní operace. Newtonova metoda. (Příklad s obrázekm a komplexní aritmetikou v Pascalu je fpccmplx.pas, též Wikipedie)
 23. difftest.pas Zkousime numericky pocitat derivaci. Ukazka vlivu zaokrouhlovacich chyb. Richardsnova extrapolace.
 24. kyvadlo.pas Eulerova metoda řešení obyčejných diferencálních rovnic.
 25. kyvadlo2.pas Totéž ale s oddělením numerické metody a vlastních rovnic. Navíc přidána o něco lepší metoda pro řešešní dif. rovnic.
 26. cvDifRov.zip - sedm příkladů nastiňujících zejména programátorské fígle související s numerickým řešením obyčejných diferencálních rovnic. Poznámky ke cvičení.

Minulé ročníky

 1. UzBezim.dpr - kód nejjednoduššího programu.
 2. KvadratySWhile.dpr - tabulka kvadrátů celých čísel 0..10 s použitím cyklu while. Trik s Readln před zmizením konzole.
 3. KvadratySRepeat.dpr -  tabulka kvadrátů celých čísel 0..10 s použitím cyklu repeat.
 4. KvadratySFor.dpr - tabulka kvadrátů celých čísel 0..10 s použitím cyklu for.
 5. cv3a.dpr - Ukázka programu s vnořenými cykly. Logické výrazy.
 6. nsd.dpr - Největší společn delitel
 7. StihackaSpatne.dprStihackaDobre.dpr - příklad na předčasnou ztrátu hodnoty v přiřazovacím příkazu.
 8. Ctverce.dpr - jiný příklad s rizikem předčasného přiřazení. Obr.: Ctverce.png
 9. Faktorial.dpr - běžná a rekurzivní verze funkce realizující výpočet faktoriálu. Aserce.
 10. Fibonacci1.dpr - rekursivní a z podstaty šíleně pomalá realizace funkce vracející n-tý člen Fibonacciho posloupnosti.
 11. Fibonacci2.dpr - obvyklá školní verse funkce vracející n-tý člen Fibonacciho posloupnosti.
 12. LegendreP.dpr - Legenderovy polynomy jsou definovány podobně jako Fibonacciho čísla pomocí rekuzního vztahu, proto puožíváme i podobn algoritmus jako u Fibonacci2.
 13. WrInt.dpr - rekursivní vpis celého čísla v dané soustavě.
 14. Prehod.dpr - jednoduchá procedura a parametry předávané odkazem.
 15. KomplexSkrzVar.dpr - jak z podoprogramu vrátit dvě reálné čísla, t.j. znovu parametry předávané odkazem. Nepovinné parametry.
 16. Diference.dpr - vpis ekvidistantně tabelovanch funkčních hodnot, prvních, druhých a třetích diferencí. Pole - Deklarace, použití, low, high.
 17. Eratosthenes.dpr - nelze vynechat, s použitím gnuplotu jsme pak kreslili četnost prvočísel v intervalu 1..N.
 18. Vektory3D.dpr - definice nového typu + procedury pro práci s ním. Test vztahu A x ( B x C ) = B (A . C) - C (A . B) . Příklad použití: pokus o otáčení vektorů.
 19. Koren.dpr - Hledání kořenu funkce jedné proměnné půlením intervalu a metodou tečen.
 20. PresnostDerivace.dpr - Pokus o numerick vpočet hodnoty derivace jako směrnice sečny a extrapolace na tečnu.
 21. KomplexSkrzRecord.dpr - Tentokrát se zavedou komplexní čísla jako záznam. Mandelbrotův fraktál.
 22. LinAlgebra.dpr - Vpočet determinantu matice a řešení soustavy Gauss-Jordanovou eliminací.
 23. OpakujeSe.dpr - Hledání duplicit v poli O(N^2).
 24. Bublej.dpr - Třídění (řazení) pole probubláváním. Pomalé -- O(N^2) -- ale zkusit to musíme.
 25. TridRychle.dpr - Třídění (řazení) pole -- Quicksort -- O(N log N).
 26. RetezceSeZarazkou.dpr - procházení pole při použití zarážky. Délka a spojování řetězců.
 27. PrumerNCisel.dpr - uložení seznamu spolu s délkou. Inicializovaná proměnná typu záznam a pole.
 28. cvDifRov.zip - sedm příkladů nastiňujících zejména programátorské fígle související s numerickým řešením obyčejných diferencálních rovnic. Poznámky ke cvičení.
 29. Teziste.dpr - Monte Carlo výpočet polohy těžiště polokoule.
 30. Magnet.dpr - Monte Carlo vpočet pole magnetu.
.