MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Klas. teorie záření
Numerická relativita
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)
Programování prakticky
  Úvod


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Programování prakticky - NOFY081

Obsah cvičení

 1. Příklady programovacích jazyků, procedurálního a funkcionálního přístupu. Celočíselné a reálné proměnné. Jednoduché funkce.
 2. Výstup programu. Řetězení programů. Gnuplot.
 3. Program vs. pracovní sešit. Jupyter, Mathematica, Maple. Příklady (Malujeme funkci)
 4. Ještě trochu gnuplotu (příklad).
 5. Záludnosti čísel v počítači. Screencast youtube, jupyter pdf a sešit.
 6. NSD a půlení intervalu. Screencast youtube, jupyter pdf a sešit.
 7. Newtonova metoda. Screencast youtube, jupyter pdf a sešit.
 8. Čtení ze souboru, ukládání dat do pole. Screencast youtube, Python skript, jupyter pdf a sešit.
 9. Opět pole. Pokus o Conwayův celulární automat Life. Screencast youtube, Python skript a jupyter sešit.
 10. Pole III. Řešení soustav rovnic: Gaussova-Jordanova eliminace. Řešení soustav nelineárních rovnic Newtonovou-Raphsonovou metodou. Screencast youtube, Pascal zdroják a jupyter sešit a pdf.
 11. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic zdrojový kód

Zápočtový problém

Zadání úlohy je zde.

Důležité odkazy

Pascal

Stačí nám konsolové programy v prostředí Lazarus.

Python

Budeme používat online prostředí unožňující spouštět naše jednoduché programy. V jazyce Python to budou např.
Často budeme používat knihovnu matplotlib pro malování grafů.
Hodí se i dokumentace k syntaxi poznámek (tzv. markdown).
Jako vývojové prostředí pro offline práci zkuste např. spyder-ide.org

Gnuplot

Vše potřebné nazlenete zde: gnuplot.info

Sylabus

Překladač a interpret, vývojové prostředí, příkazový řádek. Proměnné, datové typy, výrazy, příkazy. Nástrahy při práci s celočíselnými a reálnými datovými typy. Příklady: součty a součiny řad, kvadraturní vzorce (lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo).
Náhodná čísla. Příklady: metoda Monte Carlo (vlastnosti generátorů náhodných čísel, integrování Monte Carlo).
Datové soubory. Vizualizace dat. Příklady: generování fraktálů (Mandelbrotova množina).
Pole. Procedury a funkce, předávání argumentů. Příklady: lineární algebra (maticové násobení, řešení soustav lineárních algebraických rovnic), polynomická aproximace (lineární regrese aj.), hledání kořenů (bisekce), řešení počáteční úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (pohyb v gravitačním poli).


.