Synchronizace hodin

47© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Relativita současnosti

Různost modré a zelené současnosti by mohla znamenat, že náš postup pro synchronizaci hodin je chybný. Že je příliš vázaný na ten či onen systém inerciálních pozorovatelů.

Tento závěr je oprávněný, bohužel však nelze vymyslet postup synchronizace hodin, který by byl lepší.

Pojem současnosti není ve světě s omezenou rychlostí šíření signálů jednoznačný. Pojem prostorupodobnosti je to nejlepší, co můžeme zavést nezávisle na volbě inerciálního pozorovatele. Chceme-li zavést pojem současnosti blízký naší newtonovské, nerelativistické intuici, musíme ho zavádět vzhledem k zvolenému tuhému systému inerciálních pozorovatelů a výsledek bude na této volbě záviset.

Globální čas t' zavedený zelenými pozorovateli se bude lišit od globálního času t modrých pozorovatelů. Vztahy mezi modrými inerciálními souřadnicemi t, x, y, z a zelenými inerciálními souřadnicemi t', x', y', z' budou složitější než Galielovy transformace newtonovské fyziky.