Relativistický popis

55© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Skládání rychlostí

Obdobně jako se při postupném otáčení kartézských soustav v euklidovské rovině sčítají úhly pootočení

α13 = α12 + α23 ,

sčítají se při postupném boostování inerciálních soustav v Minkowském prostoročase rapidity

β13 = β12 + β23

(tuto skutečnost lze přímo ověřit postupným dosazením dvou Lorentzových transformací parametrizovaných rapiditou β12 a β23 do sebe a použitím součtových vzorců).

Uvědomíme-li si, že rychlost je dána hyperbolickým tangentem rapidity, použitím součtového vzorce pro th obdržíme relativistický vzoreček pro skládání rychlostí.