Geometrické metody teoretické fyziky I

materiály k přednášce

NTMF059

doc. RNDr. Robert Švarc, Ph.D.

Mgr. Ivan Kolář, Ph.D.

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

ZS 2023: 2/2 Zk Z

Anotace:

Tenzorový počet. Diferencovatelné variety a tečné prostory. Zobrazení variet a Lieova derivace. Vnější kalkulus. Riemannova a pseudoriemannova geometrie. Kovariantní derivace, torze a křivost, prostor konexí, Levi-Civitova konexe, vztah Lieovy, vnější a kovariantní derivace. Variety s hranicí a podvariety, podmínky integrability. Integrování na varietách, hustoty. Integrální věty.

Přednáška je určena zejména pro zájemce o teoretickou fyziku v závěru bakalářského či začátkem magisterského studia.

Na přednášku navazuje předmět NTMF060 – Geometrické metody teoretické fyziky II.

Průběh výuky:

Přednáška a cvičení byly rozvrženy ve středu odpoledne od 15:40 do 18:50 v posluchárně T2.

Přednáška i cvičení probíhají prezenčně.

Přednášky jsou vedeny v češtině. K dispozici jsou též záznamy přednášek v angličtině.

Zkouška a konzultace mohou probíhat jak v češtině, tak v angličtině.

Zkouška:

Zkouška probíhá prezenční formou.

Studentovi jsou zadány dvě teoretické otázky a jeden problém obdobný těm řešeným na cvičení. Student má na přípravu dostatečný čas, typicky 90 min.

Zápočtový problém:

K udělení zápočtu bude potřeba rozumná účast na cvičení a odevzdání řešení zápočtového problému.

Zadání zápočtového problému: [pdf]

Assignment for credit in English: [pdf]

Řešení odevzdejte do konce zkouškového období zimního semestru a to emailem na adresu
    Robert Švarc <robert.svarc@mff.cuni.cz>
a v subjektu uveďte NTMF059.

[To obtain the credit, students need to submit a solution to the assignment. The deadline for the submission is the end of the exam period in the winter term. The solution should be send by email with the subject line NTMF059 to the address above.]

Záznamy přednášek:

V letošním roce nebudou až na vyjímky přednášky nahrávány. Pokud některé budou, záznamy budou zveřejněny zde.

K dispozici jsou ale záznamy přednášek z minulých let:

Materiály k přednáškám:

aktualizováno: 10/01/2024

Exercises/Příklady [pdf]

Studijní texty:

Vedle literatury uvedené níže jsou k dispozici texty speciálně k této přednášce:

Literatura: