Geometrické metody teoretické fyziky I

materiály k přednášce

NTMF059

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

ZS 2022: 2/2 Zk Z

Anotace:

Tenzorový počet. Diferencovatelné variety a tečné prostory. Zobrazení variet a Lieova derivace. Vnější kalkulus. Riemannova a pseudoriemannova geometrie. Kovariantní derivace, torze a křivost, prostor konexí, Levi-Civitova konexe, vztah Lieovy, vnější a kovariantní derivace. Variety s hranicí a podvariety, podmínky integrability. Integrování na varietách, hustoty. Integrální věty.

Přednáška je určena zejména pro zájemce o teoretickou fyziku v závěru bakalářského či začátkem magisterského studia.

Na přednášku obvykle navazuje předmět NTMF060 – Geometrické metody teoretické fyziky II. V akademickém roce 2022/23 však nebude tento předmět výjimečně vyučován.

Průběh výuky:

Přednáška a cvičení byly rozvrženy v úterý odpoledne od 14:50 do 18:00 v posluchárně T1.

Přednáška i cvičení probíhaly prezenčně.

Přednášky byly předneseny v češtině. K dispozici jsou též záznamy přednášek v angličtině.

Zkouška a konzultace mohou probíhat jak v češtině, tak v angličtině.

Zkouška:

Zkouška probíhá prezenční formou.

Studentovi jsou zadány dvě teoretické otázky a jeden problém obdobný těm řešeným na cvičení. Student má na přípravu dostatečný čas, typicky 90 min.

Zápočtový problém:

K udělení zápočtu bude potřeba rozumná účast na cvičení a odevzdání řešení zápočtového problému.

Zadání zápočtového problému: [pdf]

Assignment for credit in English: [pdf]

Řešení odevzdejte do konce zkouškového období zimního semestru a to emailem na adresu
    Robert Švarc <robert.svarc@mff.cuni.cz>
a v subjektu uveďte NTMF059.

[To obtain the credit, students need to submit a solution to the assignment. The deadline for the submission is the end of the exam period in the winter term. The solution should be send by email with the subject line NTMF059 to the address above.]

Záznamy přednášek:

Přednášky byly nahrávány a záznamy jsou zveřejňeny níže.

K dispozici jsou také záznamy přednášek z minulých let:

Materiály k přednáškám:

Záznamy přednášek jsou též dispozici ke stáhnutí jako mp4 soubory. K některým přednáškám jsou dále k dispozici poznámky.

Pro download mp4 souborů může být potřeba kliknout pravou myší a zvolit v menu položku typu "Uložit odkaz jako".

Studijní texty:

Vedle literatury uvedené níže jsou k dispozici texty speciálně k této přednášce:

Literatura: